Par mums
KĻŪT PAR BIEDRU
Par mums

Attīstoties informātikas nozarei un datoru ražošanai Latvijā, kļuva nepieciešams sakārtot informācijas tehnoloģiju tirgu, nodrošināt vienādus uzņēmējdarbības noteikumus šajā jomā strādājošajiem uzņēmumiem, kā arī sekmēt nozares attīstību.

Sākumā izveidojās iniciatīvas grupa, kurā ietilpa tolaik lielākās informācijas tehnoloģiju firmas Baltic Data, Capital, Elko-Vecrīga, Elva, Fortech, LIS, VAR, kā arī citi uzņēmumi, kas darbojas šajā nozarē. Grupas sākotnējais mērķis bija popularizēt ideju par datoru tirdzniecības atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa, jo 1997. gadā tas praktiski bija iespējams. Tolaik pircēji, kuri datorus iegādājās lietošanai mājās, lielākoties tos pirka tā saucamajās “melnajās” firmās, proti, firmās, kas valstij nemaksāja pievienotās vērtības nodokli. Izveidotās grupas idejām radās atbalstītāji arī no Saeimas deputātu vidus, piemēram, deputāti Kārlis Čerāns un Pēteris Apinis, kas izprata šīs idejas būtību, ka, atbrīvojot datorus no pievienotās vērtības nodokļa (PVN), valsts neciestu zaudējumus, jo vairāk kā 90% Latvijas tirgū pārdoto datoru pirka juridiskās personas kā pamatlīdzekli, turpretim privātpersonas datorus lielākoties iegādājās “melnajā” tirgū un PVN tāpat nenokļuva valsts budžetā. Tādejādi valsts budžets nesaņēma PVN maksājumus, bet nodokļus maksājošajām firmām bija grūti konkurēt ar PVN nemaksātājiem, līdz ar to tās cieta zaudējumus. Diemžēl, deputāts Juris Dobelis Saeimā asi nostājās pret iniciatīvas grupas un Saeimas Budžeta komisijas izteikto priekšlikumu, pārmetot idejas atbalstītājiem atsevišķu firmu interešu lobēšanu, priekšlikums tika noraidīts.

Latvijas Datorražotāju asociācija (LDRA) tika reģistrēta 1997.gadā 10.septembrī kā nevalstiska, sabiedriska organizācija. Mainoties asociācijas biedru uzņēmējdarbības specifikai, kas aptver arvien plašāku datortehnoloģiju nozaru spektru, 2000.gada 17.martā tika mainīts organizācijas nosaukums, kas tagad ir Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA). Ja atskatās uz paveikto, tad asociācijas darbība tika vērsta uz katra asociācijas biedra uzņēmējdarbības atbalstīšanu, kā arī nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanu piedaloties vairāku likumprojektu izstrādē, kā arī regulāri tiekoties ar valsts pārvaldes un likumdevēju pārstāvjiem iesniedzot savus priekšlikumus. LDTA nav vidutājs atsevišķu biedru savstarpēju konfliktu situācijās, tā cenšas radīt vidi, kurā visiem būtu vienlīdzīgas iespējas, organizēt saiti starp uzņēmējiem un valsts pārvaldes struktūrām. Šobrīd pie LDTA, kā nozares lietpratēju asociācijas, pēc konsultācijām griežas mūsu valsts, kā arī ārvalstu organizācijas. Pirms trim gadiem izvirzītā ideja par IT produktu atbrīvošanu no PVN šobrīd vairs nav aktuāls jautājums, jo Eiropas Savienības direktīvās nav paredzēts šāds izņēmuma gadījums, taču asociācijā tiek izvirzītas jaunas idejas, kas palīdzētu straujāk virzīties uz informācijas sabiedrību.

Arī šobrīd organizācija aktīvi piedalās dažādu likumprojektu un normatīvo aktu izstrādē, kā arī piedalās citu, līdzīga profila asociāciju, darbā. Lai pilnīgāk aptvertu to jautājumu loku, kas parādās saplūstot informātikas un telekomunikāciju nozarēm, LDRA kļuva par Telekomunikāciju asociācijas biedru, bet Telekomunikāciju asociācija kļuva par LDRA biedru.