Kontakti
KĻŪT PAR BIEDRU
Kontakti

Sabiedriska organizācija
“Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” (LDTA)

Reģistrācijas datums: 2000. gada 17. marts.
Reģistrācijas Nr.: 000803053Nodokļu maks.reģ.Nr. LV40008030535
Banka: Swedbanka, kods HABALV22
Konta Nr.: LV02HABA0551007325130

LDTA valdes loceklis: Dzintars Zariņš
Adrese:
LDTA,
Tērbatas iela 28,
Rīga, LV 1011,
Latvija

Tālrunis/fakss: 67283626