Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, maijs 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Mākslīgā intelekta rīks Midjourney atklāj attēlu un citu vizuāļu ģenerēšanas iespējas

Attēlu un citu vizuāļu ģenerēšanas rīks Midjourney ir izstrādāts, lai radītu unikāla stila attēlus, kurus iespējams izmantot visdažādākajos veidos, arī reklāmu un satura veidošanai. Jāpiebilst, ka attēli ir savdabīgi, bet to īpašais stils dod iespēju veidot unikālu saturu, izceļot zīmola vizuālo identitāti.

Apgūstot dažādu jaunieviestu rīku izmantošanu un plašās iespējas, ko tie sniedz, var ievērojami uzlabot zīmola atpazīstamību un sekmēt mārketinga attīstību. Ieguvumi, izmantojot AI satura veidošanā un attēlu radīšanai mārketingā, ir vairāki:

• Personalizēšanas iespējas. Mākslīgais intelekts spēj analizēt datus par auditorijas vēlmēm un uzvedību, kas palīdz izveidot personalizētus attēlus, kas būtu atbilstoša noteiktai mērķauditorijai.
• Ar AI darbināmi rīki var nodrošināt satura konsekvenci lielam skaitam attēlu, atvieglojot zīmola identitātes un vizuālā stila saglabāšanu.
• AI algoritmi var analizēt attēlus un ieteikt uzlabojumus, piemēram, pielāgot apgaismojumu, krāsu un kompozīciju, lai izveidotu augstas kvalitātes attēlus, kas ir vizuāli pievilcīgāki un efektīvāki.

Ir iespējams apgūt noderīgiem padomiem bagātu vebināru no AI Business Prompts, kas palīdzēs izprast Midjourney iespējas un saņemt zināšanas, kā to likt lietā, lai pārdotu produktus vai pakalpojumus efektīvāk, izmantojot mākslīgo intelektu.

Avots: https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/maksliga-intelekta-riku-midjourney

(vairāk…)
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, aprīlis 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Mācību vadītāju psiholoģiskās kompetences: prasmīgs lektors zina, kā dalībniekiem radīt motivāciju sadarboties

Pedagogam sagādā neviltotu prieku, ja viņa darbs mācību dalībniekus aizrauj, ja viņi aktīvi līdzdarbojas apmācībā. Šāda sadarbība apmācībās sniedz apziņu par savu profesionālo kompetenci. Tomēr mācību vadītāji ikdienā mēdz saskarties ar dažādiem pretestības veidiem izglītojamo mācību laikā. Visizplatītākais pretestības cēlonis ir garlaicība un intereses trūkums, piemēram, ja mācību dalībnieki uz mācību vadītāju skatās pilnīgi bezkaislīgi vai ir iegrimuši mobilajos telefonos, tas liecina par iespējamu pretestību. Tam par iemeslu var būt dažādi faktori. Iespējams, dalībnieks ir nosūtīts uz obligātām mācībām, kurā viņam vienkārši ir jāpiedalās vai dalībnieks mācībās ieradies „papīra” pēc un viņu tās patiesībā neinteresē. Iemesli var būt dažādi un izpausties dažādos veidos.

Katrs pedagogs pretestību pret mācīšanos mazina citādi, jo cilvēki ir dažādi, tomēr vienlaikus pastāv arī kopīgas iezīmes attiecībā uz to, ko darīt, lai pārvarētu pretestību. Vispirms ar mācību dalībniekiem (tostarp, ar cilvēku, kurš demonstrē pretestību) ir jānodibina cilvēciska saikne. Komunikācija ar apmācāmajiem ir jāizvērtē kā svarīgs rīks, lai sarunas gaitā spētu atrast pretestības cēlonis un pedagogam ir jāspēj paskaidrot mācību dalībniekiem, kādas priekšrocības mācības sniedz. Ne mazāk svarīgi ir uzturēt pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem, jo pozitīvas emocijas rada labu atmosfēru turpmākai komunikācijai un mācībām. Mācību vadītājam jābūt labām saskarsmes prasmēm, spējai pazīt un izprast cilvēkus, kā arī pilnīgai izpratnei par mācāmo tematu. Prasmīgs lektors zina, kā dalībniekiem radīt motivāciju sadarboties.

Avots: https://epale.ec.europa.eu

(vairāk…)
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, marts 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

2023. gads pasludināts par Eiropas Prasmju gadu

Šis gads ir pasludināts par Eiropas Prasmju gadu ar mērķi dot jaunu impulsu mūžizglītībai, sniedzot iespējas cilvēkiem un sociālajiem partneriem sniegt ieguldījumu “zaļo” un “digitālo” pāreju laikā, kā arī atbalstīt inovācijas un konkurētspēju, izvērtējot prasmes, kompetences un zināšanas.


Ņemot vērā strauji mainīgās sabiedrības dinamiku, Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas prasmju gada oficiālo tīmekļa vietni. Šī vietne sola apkopot ieguldījumus, pasākumus, rīkus un idejas, lai palīdzētu sasniegt Eiropas Prasmju gada mērķus. Lai pilnveidotu prasmes, tīmekļa vietnē visiem izglītojamajiem ir pieejams arī digitālo kompetenču tests un bezmaksas mācības digitālo prasmju uzlabošanai. Šo pārbaudījumu ir izveidojis Europass, kas ir Eiropas tiešsaistes rīku un informācijas kopums, lai palīdzētu cilvēkiem pārvaldīt savu izglītību un karjeru. EK prezidente Urzula fon der Leiena uzsver: “Mums daudz vairāk jākoncentrējas uz savu ieguldījumu profesionālajā izglītībā un kvalifikācijas celšanā”.


Pasākumi, semināri un dažādas iniciatīvas ir pieejamas interaktīvā kartē, ko lietotāji var papildināt ar saviem plānotajiem notikumiem un aktivitātēm Eiropas Prasmju gadā. Savukārt ziņu sadaļā sniegta vērtīga informācija par aktivitātēm un galvenajiem atskaites punktiem visa 2023. gada garumā.


Avots: epale.ec.europa.eu

(vairāk…)
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, februāris 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Radām pārmaiņas, ko nodrošina tehnoloģijas un to uzturēšana, izmantojot inovatīvus rīkus

Panākumus digitālajā transformācijā vienmēr ir bijis grūti panākt. Pēdējo divu gadu laikā izaicinājums ir kļuvis tikai akūtāks, jo dramatiski paātrinājās digitālo tehnoloģiju nozīme uzņēmumos.
Uzņēmums McKinsey Digital palīdz saviem klientiem radīt pārmaiņas, ko nodrošina tehnoloģijas un to uzturēšana, izmantojot inovatīvus rīkus. Lai gan daži no šķēršļiem digitālās transformācijas panākumiem ir labi zināmi, jaunākā McKinsey globālā aptauja par digitālo stratēģiju un ieguldījumiem ietvēra jautājumus uzņēmumu vadītājiem par dažādo izaicinājumu attīstību, digitālo tehnoloģiju lomu viņu uzņēmējdarbībā un uzņēmumu stratēģiju. Lai gan joprojām pastāv daudzas tradicionālās digitālās pārveides problēmas, ir parādījušies trīs galvenie faktori, kas ir kritiski svarīgi, ko uzlabot šodien un turpmāk:

  1. digitālo tehnoloģiju izmantošana, lai panāktu stratēģisku dažādošanu attiecībā uz klientu iesaistīšanos un drosmīgākas, veiksmīgākas digitālās stratēģijas;
  2. patentētu aktīvu, piemēram, mākslīgā intelekta, datu un programmatūras, izstrāde, nevis paļaušanās uz gataviem rīkiem;
  3. koncentrēšanās uz tehnoloģiju lietpratīgu vadītāju piesaisti un attīstību un uz tehnoloģiju labāku vispārēju integrāciju organizācijā.

    McKinsey rūpīgi izpētīja, ko uzņēmumi ar labākajiem rezultātiem dara atšķirīgi no pārējiem. Pētot iegūtos rezultātus, jebkurš uzņēmums var rast iespējas darbinieku izglītošanā ar mērķi sasniegt labākus rezultātus, lai spētu pieņemt racionālus biznesa lēmumus ne tikai ātrākā tempā, bet arī biznesa jomās, kurās, iespējams, nav iepriekšējas pieredzes vai zināšanu par digitālajām tehnoloģijām vai to transformācijām.

    Avots: www.mckinsey.com
(vairāk…)
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, janvāris 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Atveseļošanas fonda mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas ceļā uz zaļo un digitālo ekonomiku

Mūsdienās digitalizācija ietekmē visas ekonomikas nozares, maina ikviena indivīda dzīvi, darbu un saziņu. Digitalizācijas jautājumus īpaši aktualizēja Covid-19 pandēmija, apliecinot, cik aktuāla gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem ir spēja adaptēties un izmantot digitālos pakalpojumus, rīkus un piemēroties mainīgajiem apstākļiem kopumā. Tādēļ Ekonomikas ministrija (EM) ir izstrādājusi Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu (Atveseļošanas fonds) atbalsta programmu “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, ko rudenī apstiprinājis arīdzan Ministru kabinets (MK).


Atveseļošanas fonda ietvaros kā viena no EM galvenajām prioritātēm definēta atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstība. Savukārt atbalsta programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vienotajā tīklā ietilpstošus Eiropas digitālās inovācijas centrus (EDIC), sekmējot vienotu un koordinētu atbalsta ekosistēmu digitālās transformācijas veicināšanai.


EDIC strādās, lai paaugstinātu uzņēmumu un sabiedrības izpratni par digitālo transformāciju, un nodrošinās dažādus pakalpojumus, tostarp, sākotnējā un otrreizējā digitālā brieduma testa veikšanu, digitālās attīstības ceļa kartes un konsultācijas, atzinuma izstrādi, mentoringu, piekļuvi eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbībām pirms investīciju ieguldījumiem. Tāpat plānots palielināt informētību par digitālās transformācijas veicināšanas pakalpojumiem un izveidot vismaz piecus reģionālos kontaktpunktus visā Latvijā.


Avots: www.em.gov.lv

(vairāk…)
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, decembris

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Inovāciju apgūšanai ir nepieciešama labvēlīga vide un likumdošana ir svarīga šī procesa sastāvdaļa

Šī gada novembra izskaņā #5GTechritory blogā Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas – valdības informācijas sistēmu vadītāja valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols dalījās pārdomās par to, kādi varētu būt principi un galvenie izaicinājumi, kas saistīti ar mūsdienīgas un pieguļošas digitālās likumdošanas nodrošināšanu.


Digitālajiem tiesību aktiem neapšaubāmi būs izšķiroša nozīme tajā, kā un cik lielā mērā tehnoloģijas veidos mūsu dzīvi. Tas nodrošinās procesu, kam būs veidojoša loma nākotnes vides veidošanā – analogo un digitālo dimensiju pasaulē, kam ir tendence saplūst kopā. Likumdevēji nevar atļauties būt slikti sagatavoti, bet tajā pašā laikā viņi ir neapskaužamā situācijā – viņiem nav stikla bumbas, kas parāda, kā šī nākotne patiesībā izskatīsies. Ne velti Gatis bija izvēlējies devīzi – citātu no A. Sent-Ekziperī darba: “Kas attiecas uz nākotni, jūsu uzdevums nav to paredzēt, bet gan iespējot”.


Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir viens no #5GTechritory2022 stratēģiskajiem partneriem un jau vairākus gadus pēc kārtas sniedz būtisku ieguldījumu šajā notikumā. Pasākumu #5GTechritory2022 organizē VAS Elektroniskie sakari (Latvijas Elektronisko sakaru birojs). Stratēģiskie partneri – LR VARAM, LMT Innovations, Ziemeļvalstu Ministru padome un Ziemeļvalstu padome un Latvijas digitālais akselerators / EDIH Latvia, kā arī LIAA.


Avots: www.5gtechritory.com

(vairāk…)
Vebinārs parapmācību aktualitātēm

Vebināra vādītājs/eksperts:
Aleksejs Romanovs

(vairāk…)
Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001 ), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem:           30-50%

Vidējiem komersantiem:            60%

Mazajiem komersantiem:           70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;

345 20 Projektu vadība;

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;

48 482 Datoru lietošana;

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

48 484 Programmēšana;

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

85 Vides aizsardzība;

22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;

342 01 Mārketings un tirdzniecība;

345 01 Biznesa vadība;

               345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli; 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas; 345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”, 345 20 Projektu vadība; 345 04 Mārketings un tirdzniecība. 

IKT un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:

Dzinatrs Zariņš, LDTA vadītājs

apmacibas@itnet.lv 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija

Informācija ievietota: 09.12.2022.

Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, novembris

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Nepārtraukta sevis pilnveide un izglītošana ir būtiski priekšnosacījumi darba ikdienā

Arvien vairāk visā pasaulē IT nozare un tehnoloģijas attīstās straujiem soļiem, un jomas profesionāļiem regulāri ir jāpilnveido savas zināšanas, jo pieaugušo kompetenču izglītība, nepārtraukta sevis pilnveide un izglītošana ir būtiski priekšnosacījumi darba ikdienā.


Šī gada pavasarī IKT jomas uzņēmums SIA Baltijas Informācijas Tehnoloģijas (BIT), kurš specializējas IT infrastruktūras piegādē, ieviešanā un apkalpošanā, aptverot visas klientu uzņēmumu darbības sfēras – serveri, datu glabāšanas sistēmas, datori un programmnodrošinājums, instalēšana, uzturēšana un apkalpošana, kopā ar Hewlett Packard Enterprise (HPE), pēc ilga pārtraukuma, klātienē iepazīstināja klientus ar 2022. gada Tehnoloģiju jaunumiem. HPE pārstāvis Tarass Vercešuks informēja par HPE Alletra Storage, kura funkcija ir neierobežota mēroga datu pārvalde mākonī un kura pārvaldība tiek veikta no vienas SaaS konsoles.


Datu glabāšanas Mākoni veido daudzi ļoti jaudīgi serveri, kuri ir izvietoti drošos datu centros un par nepārtrauktu to darbību rūpējas augsti kvalificēti speciālisti. Indivīdi vai uzņēmumi no mākoņpakalpojumu sniedzējiem pērk vai iznomā noteiktu vietas apjomu savu datu glabāšanai.


Turpinot iepazīstināt ar tehnoloģiju nozares jaunumiem, pavisam nesen, oktobrī, BIT kolēģi piedalījās Google for Education Partner Summit-CEE Varšavā, kur ieguva zināšanas, lai sniegtu atbalstu Latvijas izglītības nozarei, kurai šogad tiks piegādāti datori ar Google Chrome programmatūru, kopējā mācību procesa uzlabošanai.


Avots: www.bit.lv

(vairāk…)
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, oktobris

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Jaunu zināšanu apguvei svarīga ir tīklošanās un dalība tikšanās platformās ar organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju vadītājiem

Šī gada 6. un 7. oktobrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā RIGA COMM 2022 ietvaros norisinājās biznesa tehnoloģiju izstāde un konferences.


Tās programmā bija iekļauti dažādi ar biznesa attīstību saistīti pasākumi, tai skaitā, biznesa un digitālie risinājumi darbam izstādē Tech EXPO, finanšu tehnoloģijas uzņēmumiem un organizācijām Fintech konferencē, e-komercijas risinājumi mūsdienīgiem uzņēmumiem – E-commerce, kiberdrošības risinājumi organizācijas aizsardzībai Kiberdrošības konferencē, viedie tehnoloģiju risinājumi cilvēkresursu (HR) vadībai HR Tech konferencē, digitālā mārketinga un pārdošanas rīki konferencē Digital Marketing, mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās prognozēšanas rīki uzņēmumiem un valsts institūcijām Machine Learning konferencē, WEB3 konference par decentralizētām un demokratizētām digitālajām platformām, Women in tech konferences ietvaros sieviešu iedrošināšana tehnoloģiju nozarei, kā arī influenceru konference “Sijā auzas!”, kurā tiks apskatītas digitālā satura veidotāju un zīmolu attiecības mārketinga un reklāmas tirgū un daudzi citi.


Šī un citas uzņēmēju tīkošanās platformas ir tikšanās vietas uzņēmējiem un organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju vadītājiem; pasākums apvienoja uzņēmējus, vadītājus, biznesa attīstības vadītājus, mārketinga un pārdošanas vadītājus, pašvaldības pārstāvjus, kā arī IT un citu nozaru profesionāļus. Tā ir vieta, kur dalībnieki gūst jaunas zināšanas, pieredzes apmaiņu un iedvesmu tālākai personiskai un nozares attīstībai.


Avots: https://rigacomm.com/lv/

(vairāk…)