Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Turpinās darbs pie jautājuma, par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzību

2014. gada 07. augustā

Kultūras ministrija gatavo aptaujas anketu lai veiktu jaunu pētījumu par Latvijas iedzīvotāju lietošanas paradumiem attiecībā uz tiesiski iegūtu autortiesību un blakustiesību objektu reproducēšanu personiskai lietošanai. Lai nodrošinātu abu (2012. gada un plānotā) pētījumu ietvaros iegūto datu salīdzināmību, anketas paraugu nav paredzēts būtiski grozīt. Vienlaikus minētais anketas paraugs varētu tikt papildināts ar papildu jautājumiem, it īpaši saistībā ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu autortiesību un blakustiesību objektu reproducēšanā personiskai lietošanai, kā arī anketas paraugā ietvertie atbilžu varianti varētu tikt papildināti ar jauniem datu nesējiem un reproducēšanai izmantojamajām iekārtām. Interesentiem pieteikties konstruktīvu ieteikumu sniegšanai pie LDTA valdes locekļa līdz 13. augustam.