Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Paziņojums par LDTA BIEDRU SAPULCI

LDTA Biedru https://viagrageneriquefr24.com sapulce notiks 2016. gada 31. marās plkst 14.00
Nories vieta:   Albert Hotel,  Dzirnavu iela 33

Darba kārtība:

1.  Jaunu biedru uzņemšana.
2.  Informācija par plānotajiem projektiem ES struktūrfondu projektiem.
3. Informācija par paveikto un veicamo melnā un pelēkā tirgus apkarošanā, stratēģijas izstrāde.
4. Revidenta ziņojums un Gada pārskata apstiprināšana.
5. Valdes locekļa un revīzijas komisijas vēlēšanas.
6. Dažādi

Piedalīsies arī viesi