Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LTDA sapulce un vadītāja vēlēšanas

2014. gada 31.martā

Viesnīca Gutenbergs, Doma laukumā 1, notika LDTA sapulce. Dalībnieki uzklausīja

valdes ziņojumu un apstiprināja 2013. gada pārskatu.

Par LDTA valdes locekli nākamajam periodam ievēlēja Dzintaru Zariņu.