Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA valdes sēde 6.jūnijā

2013.g. 6.jūnijā notika (LDTA) valdes sēde. Tajā tika apskatītas apmācību projekta aktualitātes, ko Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) turpina īstenot sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” (projekta līguma Nr L-APA-10-0020). Tika uzklausīti ziņojumi par Eiropas līdzfinansējuma izmaksas gaitu, kā arī ierosinājumi par nozarei nepieciešamo jauno kursu iekļaušanu projektā.
Šī brīža projektā sasniegtie rezultāti- 174 projekta partneri, apgūti 85% no projekta finansējuma! LDTA valdes loceklis turpina atīvi piedalīties Ekonomikas ministrijas un LIAA rīkotajos pasākumos, lai optimizētu apmācību resursus un nodrošinātu kvalitatīvāka un drošāka pakalpojuma sniegšanu uzņēmējiem, vienlaikus ievērojot valsts ekonomikas pamatnostādnes.