Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA sapulce

LDTA izsludinātā Sapulce notiks 30. martā plkst. 15.00, norises
vieta- Osta, Restorāns ar skatu, Matrožu iela 15, Kurzemes rajons, Rīga,
LV-1048

Darba kārība: Gada pārskata apstiprināšana, revidenta ziņojums, Valdes
vēlēšanas, LDDK pārstāvja informācija par pieredzi organizējot “Darba
vidē balstītas apmācības”, pārskats par ” IKT un saistīto nozaru
tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2″ norises
gaitu, dažādi.