Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA Sapulce – gadskārtējā sēde

2012. gada 16. marts.

LDTA Sapulce gadskārtējā sēdē apstiprināja līdzšinējā Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas valdes locekļa Dzintara Zariņa pilnvaras vēl uz vienu gadu. Dz. Zariņš šajā amatā strādā jau kopš 1999. gada, kad pārņēma asociācijas vadību no Linarda Muciņa. Saskaņā ar asociācijas statūtiem, valdes locekļa pilnvaras ir jāapstiprina katru gadu. Gadskārtējā sapulce šogad ieilga. Izvērsās diskusijas gan par Eiropas Sociālā Fonda apmācības projektiem, gan nozarei nepieciešamajiem speciālistiem un augstākās izglītības kvalitāti, gan par LDTA grāmatvedes sagatavoto gada pārskatu. Tāpat sapulces laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Vadības ziņojumu un Revidenta ziņojumu par 2011. gadu. Asociācijā tika uzņemts jauns biedrs – SIA ” MA-1 Datori”. Dalībnieki vienojās sasaukt atkārtotu sapulci, lai turpinātu laika trūkuma dēļ līdz galam neatrisināto jautājumu skatīšanu.