Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA padomes jaunumi

2015. gada 30. septembris

LDTA Padome apsprieda darba gaitu un izdevumus, kas radās sagatavojot pētījumu un dokumentus, lai varētu nodrošināt Saeimas un atbilstošo institūciju atbalstu “reversā pievienotās vērtības nodokļa(PVN) maksāšanas”, idejas realizāciju. Tika apspriesti riski un darbības, kas būs jāveic IT produktu vairum un mazumtirgotājiem, kad likums stāsies spēkā. Sapulces dalībieki konstatēja, ka gadījumā, ja tiks ieviesti visi plānotie pasākumi, valstij vairāk sekmēsies budžeta ieņēmumu iekasēšana un tiks radīti šķēršļi daudziem nodokļu nemaksātājiem, kuri līdz šim kropļoja IT produktu tirgu.

2015. gada 30. septembris

LDTA Padome apsprieda darba gaitu un izdevumus, kas radās sagatavojot pētījumu un dokumentus, lai varētu nodrošināt Saeimas un atbilstošo institūciju atbalstu “reversā pievienotās vērtības nodokļa(PVN) maksāšanas”, idejas realizāciju. Tika apspriesti riski un darbības, kas būs jāveic IT produktu vairum un mazumtirgotājiem, kad likums stāsies spēkā. Sapulces dalībieki konstatēja, ka gadījumā, ja tiks ieviesti visi plānotie pasākumi, valstij vairāk sekmēsies budžeta ieņēmumu iekasēšana un tiks radīti šķēršļi daudziem nodokļu cialis 20 mg nemaksātājiem, kuri līdz šim kropļoja IT produktu tirgu.