Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA lūdz kultūras ministrei apturēt atlīdzības iekasēšanas MK noteikumu darbību

2004. gada 17. maijs

Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) ir vairākkārtīgi vērsusies pie KM ar iniciatīvu piedalīties normatīvo dokumentu izstrādē, kas saistīti ar „Likuma par autortiesībām un blakus tiesībām” izpildi. Diemžēl 2004. gada 27.aprīļa MK Noteikumi Nr. 443 tika pieņemti neņemot vērā LDTA viedokli.

LDTA darba grupa konstatēja, ka Noteikumi pašreizējā redakcijā ir absurdi, bet vietām pat komiski, demonstrējot rakstītāju neizpratni par IT produktu importa, eksporta procedūrām. Neprofesionāli sagatavotais Noteikumu teksts draud viest haosu IT preču plūsmā nodarot milzīgus zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai, jo uzņēmēji būs spiesti meklēt valstis ar ES tirgum labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi.

Īsa dažu Noteikumu prasību analīze:

Nesēja atlīdzības aprēķinu metodoloģija ir ļoti sarežģīta, tāpēc ir neiespējami izkontrolēt tās ieviešanu, radot augsni negodīgai konkurencei, turklāt nav saprotams tarifu lieluma izcelsme un pamatojums.
Tukšo datu nesēju realizācijas Noteikumu 12.punkts – katram tukšam datu nesējam pievienot speciālu apliecību – ir nesaprātīgi un praktiski neizpildāmi, kas norāda, ka Noteikumu rakstītājiem nav reāla priekšstata par datu nesēju reālo izskatu, pielietojumu un tirdzniecības īpatnībām.

Noteikumos teikts, ka atlīdzību iekasē, sadala un izmaksā viena mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, taču nav definēti citi šīs vai citas organizācijas pienākumi, piemēram, kontroles funkcijas, kas novērstu negodīgu konkurenci (ja kāds nemaksā vispār), kā arī organizācijas tehniskā spēja veikt atlīdzības iekasēšanu un administrēšanu (13.punkts) atbilstoši normālām komercijas prasībām. Pēc mūsu informācijas, Latvijā pašlaik nav organizācijas, kas spētu veikt šādas funkcijas (atskaitot muitu).
Redzams, ka noteikumu rakstītāji nav veikuši aprēķinus, kādas summas (bet tās būs milzīgas) papildus būtu jāparedz valsts budžetā valsts IT infrastruktūras projektu realizācijai, ja atlīdzību rēķinās pēc Noteikumos dotās metodikas. Piemēram, vidēja valsts datu reģistra datubāze parasti ir ar aptuveni 10 000 GB ietilpību, kas ir nodrošināta ar 20 000 GB ietilpības rezerves  kopēšanas  sistēmu. Pēc Noteikumos dotās metodoloģijas “teorētiski” var ierakstīt video informāciju 12 500 stundu jeb pusotra gada (!) garumā, par ko ir jāmaksā autoratlīdzība, to maksās valsts pakalpojumu saņēmēji- nodokļu maksātāji!

Ņemot vērā tikai dažus augstāk minētos argumentus, LDTA ir griezusies pie kultūras ministres H. Demakovas ar lūgumu darīt visu iespējamo, lai nekavējoties apturētu Noteikumu darbību šādā redakcijā un veicinātu visu ieinteresēto pušu lietpratēju kopīgu aktivitāšu uzsākšanu, lai pēc iespējas ātrāk uzrakstītu loģiskus, saprotamus un praktiski realizējamus Noteikumus.

Latvijas Datortehnoloģiju asociācija dibināta 1997. gadā un ir vecākā Latvijas Informātikas uzņēmumu asociācija, kas apvieno juridiskas personas; lielākos vairumtirgotājus, sistēmu integratorus, kā arī virkni programmatūras izstrādes uzņēmumu. Viens no galvenajiem asociācijas uzdevumiem ir nodrošināt informācijas sabiedrības veidošanas procesu valstī. LDTA aktīvi piedalās arī Latvijas IT produktu tirgus sakārtošanas procesā un godīgas konkurences apstākļu radīšanā. LDTA ir pozitīva sadarbības pieredze ar muitu, valsts ieņēmumu dienestu, policiju un citām valsts struktūrām, kas ļauj korekti risināt neskaidros jautājumus veicot procedūras, kas saistītas ar valsts iepirkumu izvērtēšanu un muitas darbu. LDTA ir piedalījusies daudzās muitas un policijas iniciētās ekspertīzēs.