Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA II Seminārs – diskusija par elektroniskās pārvaldes koncepcijas realizācijas iespējām, tehniskajiem un sociālajiem aspektiem “Latvijas e-pārvaldes koncepcija”

2001.gada 10.maijs

Pirmdien, 14.maijā, pulksten 10:00 (Kongresu namā) Latvijas Datortehnoloģiju asociācija IT speciālistiem un interesentiem rīko semināru – diskusiju par elektroniskās pārvaldes koncepcijas iespējām, tehniskajiem un sociālajiem aspektiem.

Semināra rīkošanas pamatmērķis ir izvērtēt Latvijas firmu iespējas piedalīties e-pārvaldes koncepcijas realizācijā, kā arī iztirzāt koncepcijā paustās idejas, un tā rezumējumu iesniegt Ministru Kabinetā. Semināra ievadā e-pārvaldes koncepcijas darba grupas pieaicinātais eksperts “Arthur Andersen” pārstāvis Ivars Solovjovs, iepazīstinās ar e-pārvaldes koncepcijas pamattēzēm, izstrādes gaitu. Savukārt par digitālās televīzijas iespējām, īstenojot elektroniskās pārvaldes koncepciju informēs A/S “Digitālās Latvijas Radio un Televīzijas centrs” pārstāvis. Tieslietu ministres padomnieks Ints Kalniņš iepazīstinās ar iespējām, ko e-pārvaldes koncepcijas realizācija sniegs iedzīvotājiem. Savu viedokli par e-pārvaldes realizācijas iespējām paudīs vadošo IT kompāniju pārstāvji.

Paredzēts, ka paneļdiskusijā varēs saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem elektroniskās pārvaldes koncepcijas dokumentā, kā arī paust savu viedokli un ierosinājumus dokumenta redakcijai un koncepcijas realizācijas plāna izveidei.

Seminārā aicināti piedalīties to institūciju pārstāvji, kurus darbības sfērā ietilpst jaunu pārvaldes modeļu ieviešana, IT risinājumu integrācija valsts, pašvaldību un citās sfērās, iepriekš piesakoties pa tālruni 6409847 Ievai, vai e-pastu dzintars.zarins@elva.lv

Ar e-pārvaldes koncepcijas tekstu var iepazīties :
Tieslietu ministrijas mājas lapā – http://www.jm.gov.lv
Valsts Kancelejas mājas lapā –http://www.mk.gov.lv/lat/ministrukabinets/default.htm
Uzņēmumu reģistra mājas lapā (tur arī diskusiju serveris) – http://www.ur.gov.lv
Latvijas oficiālā laikraksta ” Latvijas Vēstnesis” mājas lapā – http://www.lv-laiks.lv

Dzintars Zariņš,
Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas izpilddirektors
tel. 9214634;
e-pasts: dzintars.zarins@elva.lv
sīkāk par asociāciju :
http://www.itnet.lv