Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA biedru Sapulce.

2015.gada 11. marts.

LDTA valde izsludina ikgadējo Biedru sapulci.
Norises laiks: 2015. gada 31. marts plkt. 16.00
Nories vieta:  Clarion Collection Hotel Valdemars, Krišjāņa Valdemāra iela 23.
Darba kārtība:
1.  Jaunu biedru uzņemšana.
2.  Informācija par plānotajiem projektiem ES struktūrfondu projektiem.
3. Informācija par paveikto un veicamo melnā un pelēkā tirgus apkarošanā, stratēģijas izstrāde.
4. Zvērināta revidenta ziņojums un Gada pārskata apstiprināšana.
5. Valdes locekļa vēlēšanas.
6. Dažādi