Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA Biedru sapulce

2020. gada 20. martā tiek izziņota LDTA biedru sapulce

Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju, biedri pilnvaroja Valdes locekli Dzintaru Zariņu līdz 26. martam sagatavot Sapulces protokolu un nosūtīt to biedriem apstiprināšanai elektroniskā formā. LDTA biedri iepazinās ar Revidenta ziņojumu un apstiprināja Gada pārskatu. Apstiprinot Protokolu, par LDTA Valdes locekli ievēlēja Dzintaru Zariņu, bet par revidentu Jāni Bikši.