Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA biedru sapulce

2017. gada 31. martā

LDTA biedru sapulce

Sapulcē tika apstiprināts Gada pārskats, vadības ziņojums un revidenta atzinums. Par valdes locekli tika ievēlēts līdzšinējais vadītājs- Dzintars Zariņš.

LDTA biedri apsprieda iespējas turpināt darbu struktūrfondu piesaistei, saskaņā ar jaunajām prasībām ES struktūrfondu projektu realizācijā (kopš 2016. gada plānošanas perioda), kā arī CFLA (Centrālās

finanšu un līgumu aģentūras) darba specifiku to pārraudzībā.

Tika atzīts, ka jāturpina darbs, lai paplašinātu reversā PVN pielietojumu elektronikas produktiem, kas, kā pierādīja iepriekšējā pieredze, sekmē godīgas konkurences principu realizēšanu un nodrošina papildus ieņēmumus valsts budžetā.