Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA Biedru sapulce

2016. gada 31. martā plkst 14.00

Albert Hotel,  Dzirnavu iela 33 notika LDTA Biedru sapulce.

Izskatot darba kārtību, tika uzņemti jauni biedri, un izskatīti citi darba kārtības punkti.

Biedri augsti novērtēja paveikto ēnu ekonomikas apkarošanā, iniciējot un cīnoties par reversā PVN ieviešanu datortehnikas tirdzniecībā, tāpat atzinību saņēma apmācības projekta īstenošanas gaita

LDTA noklausījās  Revidenta ziņojumu un apstiprināja Gada pārskatu.
Par LDTA  Valdes locekli ievēlēja Dzintaru Zariņu, bet par revidentu Jāni Bikšitvia