Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA Biedrības Biedru sapulce

2015. gada 31. marts

Sapulces izskatīja visus darba kārtības punktus:

1. Jauno biedru uzņemšana

2. Vadības ziņojuma izskatīšana; Zvērināta revidenta atzinums; Gada pārskata apstiprināšana

3. Valdes locekļa vēlēšanas

4. Informācija par plānotajiem ES struktūrfondu projektiem

5. Informācija par paveikto un veicamo melnā un pelēkā tirgus apkarošanā. Stratēģijas izstrāde

6. Jaunas štata vienības izveidošana

LDTA Par LDTA jauniem biedriem tika uzņemti SIA Proks, kas nodarbojās ar IT produktu vairumtirdzniecību  un SIA DosiBase, kas izstrādā un eksportē programmatūru. Tika uzklausīts zvērināta revidenta atzinums, izskatīts un apstiprināts gada pārskats.Par valdes locekli tika ievēlēts esošais amata izpildītājs, Dzintars  Zariņš Tika akceptēta iespēja un stratēģija dalībai turpmākajos ES struktūrfondu projektos.Tika apspriestas iespējas veikt darbības, kas varētu samazinātu IT produktu melnā un pelēkā tirgus lielumu.