Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA aicina izmantot iespējas doties Tirdzniecības misijās

2016. gada 15. jūnijs

2015. gada nogalē, vairākās LDTA biedru sapulcēs tika apskatītas iespējas organizēt Latvijas IKT nozares tirdzniecības misijas 2016.gadā. Tirdzniecības misijas galamērķis, Taivāna,

tika izvēlēts kā vieta, kur ik gadus rīko plašus un pasaulē atzītus IT forumus, kas varētu nodrošināt nepastarpinātu biznesa attiecību veidošanu ar pasaules, it īpaši Āzijas, vadošajām IT kompānijām, lai perspektīvā nodrošinātu potenciāli izdevīgu eksporta līgumu slēgšanu. Latvijas IKT nozares komersantu Tirdzniecības misija Taivānā notika no 31.05.2016 līdz 04.06.2016, tā deva iespēju atrast jaunas produktu un IT izstrāžu eksporta iespējas Taivānā, Ķīnā un citās Āzijas valstīs. Misijas laikā norisinājās virkne dažādu tikšanos ar vietējām Āzijas komersantu IKT kompānijām, kā arī globālo klientu pārstāvjiem, lai prezentētu Latvijas IKT uzņēmumu kapacitāti un kompetenci. Īpaša tikšanās notika EUROPEAN CAMBER OF COMMERCE TAIWAN ( http://www.ecct.com.tw/ ), kur misijas dalībnieki uzklausīja viedokli par Taivānas un Āzijas tirgus īpatnībām kopumā un pasākumiem kas veicami, lai Latvijas uzņēmumi spētu ieiet jaunos eksporta tirgos šajā reģionā.