Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
LDTA 2015.gada sākumā turpināja īstenot ESF projektu nozares komersantu konkurētspējas veicināšanai.

2015.gada 4. martā
Kopš. 2010. gada 9. novembra Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) 
sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot 
ESF finansiālo atbalstu, īsteno projektu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (projekta līguma Nr. L-APA-10-0020 ). 
Projekta mērķis ir IKT  un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas 
celšana, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, jauno apmācību virzienu un to kritēriju noteikšana saskaņā ar IKT un saistīto nozaru uzņēmumu nozares vajadzībām, tādējādi veicinot uzņēmumu un pašnodarbināto personu konkurētspēju un attīstību. Projekts tiek realizēts partnerībā ar citām Biedrībām un komersantiem, tādējādi nodrošinot projekta plašāku pieejamību nozares komersantiem visā Latvijā un daudzpusīgāku mācību programmas realizāciju.
Projekta norisi raksturojošie rādītāji:
– Projekta realizācijā iesaistījušies vairāk kā 280 projekta partneri – komersanti. 
– LDTA piedāvā projekta partneriem vairāk kā 350 mācību kursus;
– Projekta ietvaros LDTA organizētajās apmācību programmās piedalījušās vairāk kā 2100 nodarbinātas personas.