Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas nozares (ITTE) ALIANSES pārstāvji tiekoties ar Satiksmes ministru pauž bažas par ITTE nozares tālāko attīstību.

2003. gada 17. februāris

2003. gada 17. februārī Latvijas informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un elektronikas nozares (ITTE) ALIANSES pārstāvji tikās ar Satiksmes ministru Robertu Zīli. Latvijas Datortehnoloģiju asociāciju pārstāvēja tās izpilddirektors Dzintars Zariņš. Ar šo tikšanos Satiksmes ministrs atsaucās ITTE ALIANSES aicinājumam valdībai, kurā ALIANSE izteica nopietnas bažas par valdības šībrīža nostāju, kas rada šaubas par ITTE nozares tālākas attīstības perspektīvu. Īpašu satraukumu ITTE nozares pārstāvjos rada fakts, ka šis ir pirmais gads, kopš projekta sākuma, kad līdzekļi Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas attīstībai budžetā vispār nav paredzēti. Asociāciju pārstāvji uzsvēra, ka šobrīd ir kritisks stāvoklis arī inženieru sagatavošanas jomā ITTE nozarei, atzīmējot, ka netiek turpināts mērķtiecīgi iesāktais ITTE nozares attīstības process.

Satiksmes ministrijas Informātikas departamenta direktors V.Zvidriņš tikšanās dalībniekus iepazīstināja ar e-pārvaldes funkcionālo modeli un izmaksu plānu. Nozares pārstāvji kopumā pozitīvi novērtēja paveikto, kā arī izteica piezīmes un priekšlikumus šī dokumenta pilnveidošanai. Šaubas par funkcionālā modeļa īstenošanu rada apstāklis, ka šogad nav paredzētas valsts investīcijas e-pārvaldei nepieciešamās infrastruktūras veidošanai, kā arī tālākam analītiskajam darbam likumdošanas izmaiņu sagatavošanai.

Tikšanās izvērtās par lietišķu domu apmaiņu starp Satiksmes ministru un nozares pārstāvjiem. Pēc ALIANSES ieteikuma, Satiksmes ministrs nolēma aktivizēt Nacionālās padomes „Informātika” darbību, kas iepriekšējos periodos bija nozares lietpratēju un ekspertu tikšanās vieta. Tiesa, ministrs arī piezīmēja, ka laika gaitā nacionālo programmu statuss ir mainījies, kas prasa jaunu pieeju nozares problēmas risinošas, konsultatīvas institūcijas darbībai.

Satiksmes ministrs pauda gatavību turpmāk aktīvāk sadarboties ar ITTE nozares sabiedriskajām organizācijām, lai mērķtiecīgāk veiktu valsts investīciju programmu un esošo informācijas tehnoloģiju projektu izvērtēšanu, kā arī informēt par darbu e-pārvaldes funkcionālā modeļa izstrādē.

ITTE ALIANSE ir asociāciju alianse ir dibināta 2000.gada 12. septembrī. Organizācija uz līguma pamata apvieno profesionālās asociācijas, kas pārstāv Latvijā darbojošos uzņēmumus, pētniecības un izglītības iestādes, kuru darbs saistīts ar elektronikas un elektrotehnikas, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozarēm. Alianse pašreiz apvieno sešas asociācijas; Latvijas Datortehnoloģiju asociāciju (LDTA), Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju (LETRA), Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociāciju (LITTA), Latvijas Interneta asociāciju (LIA), Latvijas Kabeļtelevīzijas un telekomunikāciju operatoru asociāciju (LKOTA), Latvijas Telekomunikāciju asociāciju (LTA).