Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas mācību projekts

2011.gada 29. decembrī

2011. gadā Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas mācību projektā piedalījušies 35 IKT nozares uzņēmumu darbinieki.Kopš 2010. gada 9. novembra Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot ESF finansiālo atbalstu, īsteno projektu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts
partnerībās organizētām apmācībām” ( projekta līguma Nr L-APA-10-0020 ). Šajā projektā LDTA koordinē IKT nozares un citu tehnoloģiju uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu norisi. Līdz šim notikušas mācības vairāk kā 108 dažādos apmācību kursos , kuros piedalījušies 1109 IKT nozares komersantu darbinieki. Kopējais Eiropas Sociālā fonda atbalsta apjoms, ko saņēmuši LDTA projekta partneri 2011.gadā ir 226 849.14 latu. LDTA projektu aktīvi turpinās īstenot arī 2012. un 2013. gadā, IKT un saistīto nozaru komersantiem nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanai piesaistot apmācību speciālistus no Latvijas un ārvalstīm.