Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas (LDTA) Sapulce

2013. gada 25. martā

Restorānā “Muklājs”, Baznīcas iela 37 norisinājās Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas (LDTA) Sapulce. Šajā, ikgadējā sapulcē valdes loceklis atskaitījās par paveikto. Darba kārtībā bija jautājumi arī par apmācības projektu, tika apstiprināts, gada pārskats un revidenta ziņojums, ievēlēts valdes loceklis uz nākamo periodu.

Savā ziņojumā par darbību 2012. gadā, Dzintars Zariņš norādīja sekojošo:

  1. Pārskata periodā notika divas padomes sēdes.
  2. Turpinājās sadarbība ar valsts un likumdevēju institūcijām, īpaši Satiksmes ministriju.
  3. Tika uzturēta LDTA mājas lapa www.itnet.lv.
  4. LDTA sadarbībā ar citām nozares asociācijām piedalījās datu nesēju problēmas risināšanā. AKKA/LAA prasību aplikt liekāko daļu datu nesējus saturošas iekārtas izskatīja Satversmes tiesa, LDTA valdes loceklis piedalījās šajās sēdēs.
  1. Kopš 2010. gada 9. novembra LDTA sadarbībā ar v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot ESF finansiālo atbalstu, īsteno projektu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (projekta līguma Nr L-APA-10-0020 ). 2012. gadā Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas mācību projektā piedalījušies 117 IKT nozares uzņēmumu darbinieki. Šajā projektā LDTA koordinē IKT nozares un citu tehnoloģiju uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu norisi. Līdz šim notikušas mācības vairāk kā 169 dažādos apmācību kursos, kuros piedalījušies 1104 IKT nozares komersantu darbinieki. Kopējais Eiropas Sociālā fonda atbalsta apjoms, ko saņēmuši LDTA projekta partneri 2012.gadā ir 474 957.08 latu. LDTA projektu aktīvi turpinās īstenot arī 2013. un 2015. gadā, IKT un saistīto nozaru komersantiem nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanai piesaistot apmācību speciālistus no Latvijas un ārvalstīm.
  1. LDTA biedriem regulāri tika nosūtīta informācija par aktualitātēm nozarē, sadarbības piedāvājumiem, iespējām piedalīties valsts amatpersonu organizētajās vizītēs, dažādos semināros un izstādēs. Tika pārsūtīta arī svarīgākā informācija no LTRK.
  2. Dalība Vidzemes augstskolas maģistru darbu vērtēšanā un dalība kvalifikācijas komisijā.

LDTA sāka dalību Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros izveidotās Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  (eIKT) nozares ekspertu padomes konsultants darba devēju satura jautājumos, darba grupā.

 

Sapulcē nolēma, ka LDTA aktīvāk jāpiedalās VARAM darba grupās par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam RĪCĪBAS VIRZIENIEM..

Par valdes locekli tika atkārtoti ievēlēts Dzintars Zariņš