Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas (LDTA) darba grupa tiekās ar LR Finansu ministrijas Muitas departamenta amatpersonām.

2001.gada 28.augusts

Lai sekmīgāk realizētu muitas procedūras iekārtu sūtīšanai garantijas remontā ārpus valsts robežām, LDTA darba grupa, tikās ar LR Finansu ministrijas Muitas departamenta amatpersonām. Tikšanās laikā tika analizēta MK 312 noteikumu piemērošanas kārtība, kā arī identificētas problēmas, kas traucē ātri un efektīvi nodrošināt loģistikas procedūras garantijas remonta gadījumā. Sanāksmes rezultātā tika nolemts praktiski pārbaudīt pašreizējo noteikumu piemērošanas procedūru preču izvešanai pārstrādei, kas līdz šim netika bieži piemērota. Atkārtota sanāksme plānota 14. Septembrī kad, iesaistot Rīgas Galvenās Muitas pārvaldes amatpersonas, plānots nonākt pie kopīga slēdziena analizējot konkrētus muitas procedūras piemērošanas gadījumus.