Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija sekmīgi turpina mācību projektu

2012.gada 4. jūlijā

Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) turpinot projektu sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot ESF finansiālo atbalstu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerības organizētām apmācībām” ( projekta līguma Nr L-APA-10-0020 ), ir sasniegusi atzīstamus rezultātus. Projektā ir apstiprināti 97 projekta partneri (komersanti)
Īstenojot projektu, uz 2012.gada 1. jūliju ir apgūti apmēram 53 % no kopējā projekta finansējuma. Uzņēmumi aktīvi izmanto projekta apmācību iespējas gan IT jomas, gan arī
ražošanas vadības jomas mācību kursos. Asociācija regulāri analizē darbības rezultātus un projektam piesaista jaunus IT nozares uzņēmumus.