Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) sniegs ekspertu atbalstu muitai.

2002. gada 27.novembris

Turpinot aizsākto sadarbību, 27. novembrī LDTA muitas darba grupa tikās ar Galvenās muitas pārvaldes direktoru Kalvi Vītoliņu un citām muitas amatpersonām. Tikšanās dalībnieki apsprieda iespējas, kas ļautu sekmīgāk realizēt muitas procedūras identificējot muitojamos informācijas tehnoloģiju (IT) produktus, kā arī kārtību, kas atvieglotu iekārtu sūtīšanu garantijas remontam ārpus valsts robežām. Tika apspriesti un analizēti arī statistikas dati, kas norāda uz lielu IT produktu reeksporta darījumu apjomu, starp kuriem varētu slēpties arī negodīgi darījumi.

Tikšanās dalībnieki vienojās par sadarbību muitas darba atbalstam izmantojot LDTA biedru pārstāvjus kā ekspertus muitojamo kravu identificēšanai, lai noteiktu to atbilstību kravu pamatdokumentiem. Šī sadarbība ir nepieciešama, lai mazinātu iespējas veikt negodīgus importa-eksporta darījumus, kā rezultātā valsts zaudē lielas nodokļos iekasējamās summas. Puses vienojās, ka tiks kopīgi izstrādātas preču vienkāršotās deklarēšanas procedūras, ko LDTA biedri varētu sākt pielietot tuvākajā laikā.

Latvijas Datortehnoloģiju asociācijai ir pozitīva sadarbības pieredze ar muitu, kas ļauj ātrāk risināt neskaidros jautājumus veicot procedūras, kas saistītas ar muitas darbu. Viens no LDTA pamatuzdevumiem ir Latvijas IT produktu tirgus sakārtošana un godīgas konkurences apstākļu radīšana.