Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) izsaka šaubas par SONEX Lietuva piedāvājuma korektumu.

2003.gada 20.augusts

LIIS projekta vadību tika apspriesta iespēja, ka LDTA tiks uzaicināta izteikt viedokli par uz sarunām uzaicināmo firmu atbilstību dalībai projektā un spējām veikt kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošināt godīgu konkurenci pretendentiem. LDTA ir gatava sniegt atbalstu LIIS vadībai projekta realizācijas gaitā.

Latvijas Datortehnoloģiju asociācija dibināta 1997 gadā un ir vecākā Latvijas Informātikas uzņēmumu asociācija, kas apvieno juridiskas personas; lielākos vairumtirgotājus, sistēmu integratorus, kā arī virkni programmatūras izstrādes uzņēmumu. LDTA ir pozitīva sadarbības pieredze ar muitu, valsts ieņēmumu dienestu, policiju un citām valsts struktūrām, kas ļauj korekti risināt neskaidros jautājumus veicot procedūras, kas saistītas ar valsts iepirkumu izvērtēšanu un muitas darbu. LDTA ir piedalījusies daudzās muitas un policijas iniciētās ekspertīzēs. Viens no LDTA pamatuzdevumiem ir Latvijas IT produktu tirgus sakārtošana un godīgas konkurences apstākļu radīšana.