Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) dos vērtējumu par pieaicināmajām firmām sarunu procedūrai.

2003. gada 4. augusts

Latvijas Informācijas tehnoloģiju (IT) tirgus dalībniekus nesagatavotus pārsteidza informācija, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skolu informatizācijai pēkšņi atradusi līdzekļus aptuveni 1111 datoru iegādei. Datoru iepirkšana ir ļoti apsveicama valdības rīcība, jo statistika rāda, ka šogad Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) finansējums nedaudz pārsniedza 1997. gada līmeni, kad skolu informatizācijai tika izmantoti aptuveni 400 tūkstoši lati. Ieskatoties pagātnē redzam, ka no 1999. līdz 2002. gadam valsts un pašvaldības skolnieku datorprasmju un informātikas apmācībai varēja rast aptuveni 3,3 un vairāk miljonus latu ik gadu. Šāda summa varētu būt minimāli pietiekama informācijas sabiedrības pamatu ielikšanai skolā. Īpaši tas bija svētīgi reģionos, kur lauku skolas parasti ir vienīgā vieta, kur bērni piekļūst datoram un mācās, lai ar savām zināšanām nākotnē spētu konkurēt uz augstāk kvalificētām darba vietām ES darba tirgū.

Iecere piemērot nevis atklātu konkursu, bet sarunu procedūru, šim projektam, aktualizē jautājumu par uzaicināmo firmu iespējām nodrošināt prasītos apjomus un kvalitāti. Pēc sarunām ar LIIS projekta vadību tika apspriesta iespēja, ka LDTA tiks uzaicināta izteikt viedokli par uz sarunām uzaicināmo firmu atbilstību dalībai projektā un spējām veikt kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošināt godīgu konkurenci pretendentiem. LDTA ir gatava sniegt atbalstu LIIS vadībai projekta realizācijas gaitā.

Latvijas Datortehnoloģiju asociācija dibināta 1997 gadā un ir vecākā Latvijas Informātikas uzņēmumu asociācija, kas apvieno juridiskas personas; lielākos vairumtirgotājus, sistēmu integratorus, kā arī virkni programmatūras izstrādes uzņēmumu. LDTA ir pozitīva sadarbības pieredze ar muitu, valsts ieņēmumu dienestu, policiju un citām valsts struktūrām, kas ļauj korekti risināt neskaidros jautājumus veicot procedūras, kas saistītas ar valsts iepirkumu izvērtēšanu un muitas darbu. LDTA ir piedalījusies daudzās muitas un policijas iniciētās ekspertīzēs. Viens no LDTA pamatuzdevumiem ir Latvijas IT produktu tirgus sakārtošana un godīgas konkurences apstākļu radīšana.