Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Latvijas Datortehnoloģiju asociācija ar ESF atbalstu sekmīgi īstenoja nodarbināto apmācību projektu nozares komersantu konkurētspējas veicināšanai.

2015.gada 5. oktobrī


Kopš. 2010. gada 9. novembra Latvijas Datortehnoloģiju asociācija

(LDTA)  sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot ESF finansiālo atbalstu, īstenoja projektu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (projekta līguma Nr. L-APA-10-0020 ). Projekta mērķis – IKT  un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšana, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, jauno apmācību virzienu un to kritēriju noteikšana saskaņā ar IKT un saistīto nozaru uzņēmumu nozares vajadzībām, tādējādi veicinot uzņēmumu un pašnodarbināto personu konkurētspēju un attīstību. Projekts realizēts partnerībā ar citām Biedrībām un komersantiem, tādējādi nodrošinot projekta plašāku pieejamību nozares komersantiem visā Latvijā un daudzpusīgāku  mācību programmas realizāciju. Projekts noslēdzies 2015.gada 1.jūnijā.
Projekta norisi raksturojošie rādītāji:
– Projekta realizācijā iesaistījušies vairāk kā 280 projekta partneri – komersanti.
– LDTA piedāvā projekta partneriem vairāk kā 350 mācību kursus;
– Projekta ietvaros LDTA organizētajās apmācību programmās piedalījušās vairāk kā
2100 nodarbinātas personas.