Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, septembris

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

2022. gada tehnoloģijas prognozē lielas izmaiņas cilvēka un digitālās pasaules mijiedarbībā: ir parādījies trešās paaudzes mijiedarbības modeļa prototips

Interneta laikmetā dators ir skaitļošanas platformas kodols, un pele un tastatūra, kā pirmā interneta mijiedarbības paaudze, ir pilnībā uzņēmusi apgriezienus datoru laikmetā. Mobilā interneta laikmetā viedtālruņi sāk ieņemt būtisku lomu skaitļošanas platformas kodolā, un multi touch darbība ir kļuvusi par otrās paaudzes revolucionārā interaktīvā režīma simbolu.


Mijiedarbības režīms ir attīstījies no viendimensionālās atslēgas un klikšķu mijiedarbības līdz divdimensiju daudzskārienu mijiedarbībai. Mēs redzam, ka visu lietu savstarpēji saistītajā digitālajā pasaulē trīsdimensiju daudzrežīmu mijiedarbības līdzekļiem būs ārkārtīgi svarīga loma jaunajā skaitļošanas platformā XR (AR / VR / MR), radot izcilu sirreālu lietotāju pieredzi inteliģentajai pasaulei.
Kāds ir sirreālas pieredzes apzināšanās priekšnoteikums?


Multireālajai, interaktīvajai sirreālajai pieredzei ir nepieciešama netraucēta virtuālās pasaules un reālās pasaules integrācija, un tā var precīzi uztvert un atjaunot pasauli, kā arī izprast lietotāja nodomu jauktajā reālās-virtuālās realitātes pasaulē.


Zināmā mērā XR ir cilvēku reālās digitalizācijas sākums. MR (hibrīda realitāte), VR (virtuālā realitāte) un AR (paplašinātā realitāte) ir trīs svarīgas nākotnes digitālās pasaules organizatoriskās daļas. Paļaujoties uz jauno skaitļošanas platformu un progresīvāku 5g / 6G tehnoloģiju, robeža starp fizisko pasauli un virtuālo digitālo pasauli pastāvīgi ir izplūdusi, un XR tehnoloģijas attīstība sniedz praktiķiem lieliskas attīstības iespējas un vēl nebijušus izaicinājumus.


Avots: jutouchtech.com


Magnetic Professional

Apmācību sniedzējs 1.2.2.1/19/A/001 projekta ietvaros

Mūsu misija – palīdzot uzņēmumiem augt un attīstīties, tiem arvien radīsies pieprasījums pēc kvalificēta darbaspēka, kas savukārt nodrošinās darbu mums pašiem


Intervējamā:
Ina Gudele
Mācību centrs MP direktore
SIA Magnetic Professional”

Kas ir Magnetic Professional mācību centrs?
Magnetic Professional ir jauns, bet ļoti strauji augošs pieaugušo tālākizglītības un pilnveides centrs, proti, mācību centrs, kas uzņēmējiem un arī individuālām personām piedāvā visdažādākā veida kursus, mācības, lai viņi varētu pilnveidoties savā profesionālajā darbībā, veidot karjeru un, izejot no tā, mēs piedāvājam savu pakalpojumu klāstu. Mūsu uzņēmums Latvijas tirgū darbojas jau trīs gadus, kuru laikā esam ļoti strauji auguši. Mums ir vairāki štata pasniedzēji, tostarp pieci pasniedzēji ar doktora grādu, kopumā mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 50 dažādiem pasniedzējiem. Tas ļauj realizēt mūsu pamatprincipu – piemeklēt katram klientam pasniedzēju, kas ir piemērots tieši viņam, citreiz klients nāk un vēlas mācīties pie konkrēta pasniedzēja, taču mēdz būt situācijas, kad mācībās nepieciešama pat vesela pasniedzēju grupa. Esam lepni, ka, piedaloties Valsts izglītības attīstības aģentūrā, kas ir paredzēta pieaugušo tālākizglītības un pilnveidošanas prasmēm, 3 gadu laikā Magnetic Professional ir apmācījis vairāk nekā 2500 personas. Tāpat mēs sadarbojamies arī ar citām organizācijām, piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, kas piedāvā lielisku programmu tieši uzņēmējiem apmācīt savu personālu, iegūstot līdzfinansējumu no Eiropas Savienības. Strādājam arī ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kuriem arī ir projekts, kas piedāvā apmācību izaugsmei un produktu eksportspējas veicināšanai. Uzņēmumiem ir lielas iespējas izmantot finansējumu, ko sniedz ES.


Kādus kursus piedāvā Magnetic Professional?
Mēs vienmēr skatāmies uz to, kāds ir tirgus pieprasījums, kas tajā mirklī ir vajadzīgs, kas cilvēkus interesē. Ir daudz tēmu, kas ir ļoti populāras, uz ko ir liels pieprasījums. Pirmkārt, aktuāls ir viss, kas saistās ar personāla un komandas vadību, īpaši komandas vadīšana attālinātā darbā. Otrkārt, pieprasīta ir projektu vadība. Ir vesels programmu klāsts, kas saistīts ar projektu vadību, kas ietver to sagatavošanu, to rakstīšanu, to vadīšanu, kā atrast partnerus, kā izveidot saliedētu komandu. Treškārt, svarīgu vietu ieņem digitālais mārketings, elektroniskā komercija, dažāda veida programmu apgūšana, kas palīdz koriģēt attēlus, veidot video, praktiski viss, kas saistīts ar multimedijiem. Beidzot arī Latvijā sāk interesēties par datu analīzi, piemēram, vēlas apgūt Excel programmu padziļināti, kā izmantot to datu vizualizācijā, jo biznesa vidē laiks ir nauda un neviens nevēlas lasīt garus pārskatus, bet gan ātri un elementāri uztvert informāciju, tādēļ datu vizualizācija, infografiku veidošanu un viss, kas ar to saistīts, ir ļoti pieprasīts.


Kā mācību procesi ir mainījušies tehnoloģiju iespaidā?
Šis process ir mainījies radikāli. Ja pirms vairākiem gadiem nešķita iespējams mācīties citādi, kā sēžot auditorijā ar nodrošinātu projektoru, ekrānu, papīru un klātesošu pasniedzēju, tad pēdējo divu gadu laikā ir skaidrs, ka viss process var notikt attālināti. To īpaši novērtē cilvēki, kas dzīvo ārpus lielo pilsētu centriem. Mēs nodrošinām gan klātienes, gan attālinātas apmācības, izmantojot Zoom un MS Teams platformas. Izglītība kopumā virzās uz jauktu jeb daudzfunkcionālu veidu, jo vienu un to pašu kursu ir iespējams organizēt gan tiekoties ar pasniedzēju klātienē, gan attālināti, klausoties teorētisko materiālu, gan pastāv papildu patstāvīgie darbi, kas ir jāpilda pašam, vai darbojoties grupās. Bez šaubām, tas prasa lielu pašdisciplīnu, taču mūsu auditorijai ir viena svarīga iezīme – viņi zina, kādēļ viņi apmeklē kursus, jo tas ir vajadzīgs viņu pašu karjeras izaugsmei un nākotnei, kas arī darbojas kā motivācija.


Kā uzņēmējiem motivēt darbiniekus mācīties?
Valsts izglītības attīstības projekts, kur līdzfinansējums bija 95% – šī mēdz būt galvenā motivācija, jo dod cilvēkam iespēju iegūt koledžas izglītību par 50 eiro. Vēlāk šī motivācija rodas pati no sevis, par to liecina mūsu novērojums, ka izglītojamie atgriežas, veicot apmaksu par mācībām arī patstāvīgi.
Uzņēmējiem ir svarīgi apzināties, ka izaugsme un jauninājumi ir nepieciešami, kā arī tas, ka darbs ārpus ierastās vides ar citiem darbiniekiem kopīgos kursos ļauj radīt jaunas idejas un gūt jaunus sadarbības partnerus. Mūs visvairāk priecē tas, ka daudzi dalībnieki uzņēmējdarbības attīstības un projektu vadības kursos nonāk pie lēmuma uzsākt pašiem savu uzņēmējdarbību, vienlaikus atrodot potenciālos partnerus un attīstot savas idejas. Vēlāk šie jaunie uzņēmēji informē mūs, ka veiksmīgi uzsākuši savu darbību un vēlas pat saņemt papildu konsultācijas, kam mēs, protams, esam atvērti.


Kāpēc svarīgi uzņēmējiem neatlikt darbinieku kvalifikācijas celšanu?
Uzņēmumi šobrīd strādā ļoti lielā un saspringtā stresā, tas rodas gan no ekonomiskās situācijas, gan no konkurences, gan no politiskās un ekonomiskās spriedzes, kad darbi dzen darbus, taču tie ir jāizdara, lai varētu pelnīt. Tai pat laikā labs uzņēmējs saprot, ka sasniegt augstos mērķus var tikai ar kvalificētu personālu, turklāt ar vienu speciālistu nepietiek, ir jābūt veselai grupai, kurā viens otru var aizvietot. Ja uzņēmējs investē dažāda veida iekārtās un jaunā aparatūrā, viņam tikpat daudz ir jāinvestē personālā, jo no tā nāk lielāka atdeve ar jaunām idejām, pakalpojumiem un vīziju. Uzņēmumi, kas saprot, ka to veiksme ir atkarīga no personāla, tie daudz nediskutē par apmācību vajadzību. Lielāka problēma ir atrast laiku mācībām, tādēļ esam ļoti elastīgi, lai palīdzētu uzņēmumam saplānot mācību procesu. Piemēram, nav iespējams izraut 5 cilvēku grupu no ražošanas procesa, lai viņi trīs dienas veltītu kursiem. Tas, protams, būtu ideāli, bet tā notiek ļoti reti. Tādēļ mēs piedāvājam dažādus laikus – gan pēcpusdienās, gan brīvdienās. Labi saprotam mūsu misiju – ja uzņēmumi labāk attīstīsies, tiem radīsies vēl lielāks pieprasījums pēc kvalificētā darbaspēka, līdz ar to arī mums tiks nodrošināts darbs. Mūsu pasniedzēji arī attīstās no auditorijas prasībām, jo viņiem ir jāpilnveidojas līdzi; Magnetic Professional ir princips, ka katram darbiniekam reizi gadā ir jāiziet kāds apmācības kurss.


Kā jūsu mācību procesi attīstīsies nākotnē digitalizācijas iespaidā?
Mēs mācāmies un attīstāmies kopā ar industriju, jo apmācības process integrējas digitālā apmācībā. Magnetic Professional veido savu digitālās mācības platformu Trainify.pro. Pašlaik tā tiek vēl tikai testēta. Liels pluss ir tāds, ka šajā platformā mācības būs arī latviešu valodā, tas šobrīd pietrūkst globālajās platformās.


Kas ir Trainify.pro platforma?
Šī Trainify.pro platforma tiek veidota pēdējā pusotra gada laikā, sadarbojoties ar Lietuvas kolēģiem. Kādā brīdī sapratām, ka mēs paši tomēr varam labāk. Mēs visi labi pārzinām valodas un tās ir jāzina ikkatram, taču vislabāk mēs uztveram informāciju, ja tā ir mūsu dzimtajā valodā, tādēļ Trainify.pro piedāvās iespēju mācīties latviešu, lietuviešu, igauņu, krievu, ukraiņu, poļu valodās. Sastrādāsimies ar vairāku valstu partneriem, kas veidos šo saturu. Aicināsim arī jebkuru apmācību iestādi Latvijā pievienoties šai platformai. Tas ir apvienojošs Latvijas izglītības jaunievedums, ko piedāvāt saviem iedzīvotājiem. Pati platforma šobrīd ir gatava, galvenais uzdevums pašreiz ir to piepildīt ar kvalitatīvu saturu, jo tas veicina interesantu izglītības ieguves procesu. Tā ir ikviena izglītības centra lielākā rūpe, jo nekvalitatīvi kursi bojā tirgu, tādēļ mēs koncentrējamies uz izglītības kvalitāti un tehnoloģijas šajā jautājumā mums palīdz.


Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

SIA “Mercuri International”

  • MIPROMS – mērķtiecīga projektu vadība
  • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

www.mercuri.lv

………………………..

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

  • Datu komunikāciju pamati
  • Adobe Illustrator CC pamati
  • ITIL® Pamatkurss
  • Scrum Master Certified (SMC™)

ww.bda.lv

……………………….

SIA “BSM Konsultanti”

  • Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
  • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Publicēts: 19.09.2022