Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, oktobris

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Jaunu zināšanu apguvei svarīga ir tīklošanās un dalība tikšanās platformās ar organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju vadītājiem

Šī gada 6. un 7. oktobrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā RIGA COMM 2022 ietvaros norisinājās biznesa tehnoloģiju izstāde un konferences.


Tās programmā bija iekļauti dažādi ar biznesa attīstību saistīti pasākumi, tai skaitā, biznesa un digitālie risinājumi darbam izstādē Tech EXPO, finanšu tehnoloģijas uzņēmumiem un organizācijām Fintech konferencē, e-komercijas risinājumi mūsdienīgiem uzņēmumiem – E-commerce, kiberdrošības risinājumi organizācijas aizsardzībai Kiberdrošības konferencē, viedie tehnoloģiju risinājumi cilvēkresursu (HR) vadībai HR Tech konferencē, digitālā mārketinga un pārdošanas rīki konferencē Digital Marketing, mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās prognozēšanas rīki uzņēmumiem un valsts institūcijām Machine Learning konferencē, WEB3 konference par decentralizētām un demokratizētām digitālajām platformām, Women in tech konferences ietvaros sieviešu iedrošināšana tehnoloģiju nozarei, kā arī influenceru konference “Sijā auzas!”, kurā tiks apskatītas digitālā satura veidotāju un zīmolu attiecības mārketinga un reklāmas tirgū un daudzi citi.


Šī un citas uzņēmēju tīkošanās platformas ir tikšanās vietas uzņēmējiem un organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju vadītājiem; pasākums apvienoja uzņēmējus, vadītājus, biznesa attīstības vadītājus, mārketinga un pārdošanas vadītājus, pašvaldības pārstāvjus, kā arī IT un citu nozaru profesionāļus. Tā ir vieta, kur dalībnieki gūst jaunas zināšanas, pieredzes apmaiņu un iedvesmu tālākai personiskai un nozares attīstībai.


Avots: https://rigacomm.com/lv/


Apmācību sniedzējs 1.2.2.1/19/A/001 programmā

Attālinātās mācību iespējas un arī virtuālā realitāte vairs nav nekas īpaši jauns vai unikāls, tās ir ikdienā pielietotas iespējas

Intervējamā: Signe Briķe / Baltijas Datoru Akadēmija / Izpilddirektore

Kas ir Baltijas Datoru Akadēmija?
Baltijas Datoru Akadēmija (BDA) ir pieaugušo mācību centrs, kam ir vairāk kā 28 gadu pieredze dažādu mācību nodrošināšanā. BDA ir 30 cilvēku komanda, kā arī 150-200 pasniedzēji, kuri pasniedz gan latviešu, gan angļu valodā. Mūsu mācību profils pārsvarā ietver IT tehnoloģijas, taču šobrīd klāsts jau ir plašāks, jo piedāvājam gan produktu un projektu vadību, gan dizaina domāšanas kursus, pamatojoties uz to, ka tās ir aktuālās tendences, kas tirgū ir pieprasītas. Tā, kā esam izglītības iestāde, piedāvājam arī pārkvalifikācijas programmas, proti, formālā izglītība, par kuru izsniedzam dokumentu ar norādi, kāda izglītība ir iegūta.


Ar ko BDA ir atšķirīgi izglītības nozarē?
Būtiskākais ir tas, ka esam starptautiski akreditēts mācību centrs. Tas nozīmē to, ka mūsu programmām ir piešķirta kvalitātes zīme, ar to saprotam, ka esam ieguvuši īpašu akreditācijas procesu, kurā ražotājs ir piešķīris atzinumu, ka drīkstam nodrošināt viņu mācības, piemēram, tādi uzņēmumi kā Microsoft, Oracle, Itil. Akreditētas ražotāja mācības, savukārt, nozīmē to, ka mums ir jānodrošina visas starptautiskās prasības, tāpat kā jebkuram mācību centram pasaulē, tām pielāgojam gan mācību pasniedzējus, gan programmas.


Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ir pasniegusi Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošo balvu “Saules laiva” Baltijas Datoru Akadēmijai 2020.gadā. Balva “Saules laiva” dibināta, lai akcentētu pieaugušo izglītības nozīmīgumu un sekmētu kvalitatīvu mācību programmu īstenošanu.


Kādi uz doto brīdi ir pieprasītākie kursi?
Šobrīd BDA piedāvā vairāk kā 240 standartizētus kursus. Es domāju, mēs visi redzam tendences, kas ir tirgū, piemēram, datu analīzes programmas, jo dati ar digitālo transformāciju ienāk arvien vairāk, jo ir skaidrs, ka digitalizācija arvien vairāk sastopama uzņēmumos un jebkuram darbiniekam jāstrādā ar digitālajām tehnoloģijām. Aktuāli ir arī drošības kursi, projektu vadības apmācības. Pēdējo divu gadu laikā pieeja kursiem ir mainījusies, jo nu jau nerunājam vairs par mācībām klasē uz vietas, bet izmantojam arīdzan tiešsaistes un jauktās iespējas, arī virtuālās laboratorijas. Nākotnē, iespējams, būs aktuāla arī virtuālā realitāte un tas vairs nav nekas īpaši jauns vai unikāls, jo e-mācību vidē jau tiek izmantoti spēļošanas elementi virtuālajā realitātē, staigājot virtuālā pasaulē un pildot uzdevumus. Arvien vairāk tiek izmantotas attālinātās mācību iespējas, jo tas dod iespēju cilvēkam mācīties tad, kad ir laiks un ērti, nevis tikt piesaistīts kādam konkrētam laikam vai vietai.


Kā darba devējam pieņemt lēmumu par mācību veida izvēli?
Man patīk sacīt, ka visa pamatā ir sistemātiska pieeja un svarīgākais ir apzināties, ko un kāpēc mācīties, tātad saprast, kurp uzņēmums virzās, kas ir tas vajadzīgais attīstības virziens. Tad vajag novērtēt, ko darbinieki zina vai nezina. Novērtēšanas veidi var būt dažādi, mēs arī varam konsultēt uzņēmumu, analizējot mācību nepieciešamību, piedāvājam arī palīdzēt darbinieku novērtēšanā, piedāvājot konkrētam darbiniekam vajadzīgās apmācības. No uzņēmēja viedokļa svarīgākais ir nevis mācīt visu, bet mācīt tieši to, kas ir vajadzīgs darbiniekiem, līdz ar to, ietaupot gan laiku, gan naudu. Protams, mēs palīdzam izveidot arī šo attīstības plānu, taču uzņēmējam, pirmkārt, ir jāsaprot, kur virzīties un ko tieši mācīt, jo tas ietekmē uzņēmuma attīstību nākotnē, jo prasmes mainās strauji un jāspēj iet laikam līdzi.


Kā Jums veidojas apmācību programmas?
Tas var būt dažādi. Ir starptautiskās mācību programmas, kuru rezultātā cilvēks dodas uz testēšanas centru un kārto eksāmenu, iegūstot starptautisku sertifikātu, kas apliecina viņa zināšanas. Tāpat arī mēdzam individuālam uzņēmumam izstrādāt pielāgotas mācību programmas viņa vajadzībām. Šeit būtiska ir sadarbība starp mācību iestādi un uzņēmēju, jo uzņēmēja “mājas darbs” ir sagatavot darbinieku, pastāstot viņam, kāpēc viņš tiek sūtīts mācīties, kāpēc tas ir vajadzīgs.


Kā darba devējam visefektīvāk motivēt darbinieku apmācībām?
Mēs dažbrīd uzskatām, ka mācības ir motivācija, lai darbinieks strādātu vairāk vai labāk, bet tā tomēr ir abpusēja sadarbība ar darba devēju, kad ikgadējā novērtējumā izstrādā plānu par tālāku attīstību. Noder arī pārrunas ar darbinieku, kas ir tas, ko viņš zina, ko būs nepieciešams zināt nākotnē, tad arī atdeve mācību procesā būs daudz lielāka. Cita pieeja, ja, piemēram, mēs zinām, ka tiks ieviestas jaunas tehnoloģijas, tad, sekojoši, darbiniekam piedāvājam apmācības to apgūšanai.


Kā Jūs redzat mācību procesu attīstību tuvākajā desmitgadē?
Ja skatāmies uz nākotnes attīstības tendencēm, tad viena no galvenajām lietām, kas jāsaprot – mācīties vajadzēs visu laiku. Tā arī ir galvenā atziņa, ka amata apgūšana vien nav pietiekama, jo tirgus ļoti strauji mainās. Arvien vairāk tiks ieviestas virtuālās un attālinātās mācības. Globālākā mērogā varam prognozēt hibrīd-mācību ieviešanu, bet parādās arī tāda aktualitāte kā mikro-mācības, jo jaunajai paaudzei mēdz būt problemātiski apgūt liela apjoma informāciju un šis ir veids, kā pasniegt zināšanas maziem kumosiņiem jeb ļoti fokusēti. Tā būs viena no tendencēm, kas tuvākajos gados parādīsies tirgū.


Ar ko atšķiras ir jaunā paaudze?
Jaunā paaudze atšķiras ar to, ka tā ir digitāla; jaunieši ir iemācījušies ātri meklēt un atrast informāciju, līdz ar to mācīšanās veids pieprasa ekspertu, kurš palīdz zināšanas pārbaudīt nostiprināt, jo pamats jau ir apgūts iepriekš. Tātad tas tiek tendēts uz ekspertīzes-konsultanta lomu, ko saprotam ar mācību apguvi patstāvīgi un vairs tikai padziļināta skaidrojuma meklēšanu tam, ko neesmu apguvis pats. Ir vajadzīga interaktīva pieeja un prakse. Tādējādi, nākot uz BDA mācīties, cilvēkam ir iespēja iegūto informāciju uzreiz izmantot darbā.


Kā apmācību industrija ir mainījusies iepriekšējās paaudzēs?
Līdz ar kovidu ir radies iespaids, ka viss jau notiek digitāli, bet, patiesībā, aktuāls jautājums ir par digitālo prasmju līmeni, jo spēt izmantot MS Teams vēl nenozīmē, ka esam digitāli viedi. Mēs dzīvojam tādā virtuālā burbulī, jo uzņēmumos darbinieki strādā ar daudz dažādām tehnoloģijām, daudz kas kļūst automatizēts un ir sajūta, kas visi visu zina. Bet uzņēmumam reāli ir jānovērtē, kāds ir tā digitālais briedums, cik daudz mēs tiešām zinām un cik – atpaliekam no citiem uzņēmumiem.


Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Logo-4-Color-1-964x1024.jpg

SIA “Mercuri International”

 • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem
 • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai
 • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

www.mercuri.lv

………………………..

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir bda-1.png

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

 • ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
 • Scrum Master Certified (SMC™)
 • Java EE 7: Back-End Server Application Development
 • Java EE 7: Front-end Web Application Development
 • Java SE: Programming I
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

ww.bda.lv

……………………….

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir topbsm-1.jpg

SIA “BSM Konsultanti”

 • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā
 • Darbu organizācija ražošanā / pakalpojumu sniegšanā augstākas produktivitātes nodrošināšanai
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Lejupielādēt PDF

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir LDTA_ERAF-projekts_1200x632px-Facebook-1-1024x538.jpg