Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, oktobris 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecība Ženēvā

Lai nodrošinātu saikni starp Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (CERN) Latvijas uzņēmējiem un zinātniskajām institūcijām, šā gada oktobrī Ženēvā, Šveicē darbu sāk Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība, kas darbosies saskaņā ar Latvijas CERN stratēģiju.

CERN piedāvā iespējas gan lieliem pieredzējušiem uzņēmumiem, gan zinātņietilpīgiem jaunuzņēmumiem. Metālapstrāde, mašīnbūve, elektronika, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas ir Latvijas galvenās eksporta un tehnoloģiju nozares, kuru produkti un pakalpojumu sakrīt ar CERN attīstītām tehnoloģijām. Latvija kopš 2021. gada ir CERN asociētā dalībvalsts, un mūsu valsts mērķis ir tuvāko gadu laikā kļūt par pilntiesīgu šīs organizācijas dalībvalsti. Dalība šajās izglītības programmās sniedz iespēju paplašināt savas zināšanas par daļiņu fiziku un jaunākajām tehnoloģijām.

Citējot LIAA direktora pienākumu izpildītājas Ivetas Strupkājas teikto, secināms, ka papildu izglītība sadarbībā ar zinātni ļaus jaunu tehnoloģiju radīšanu pacelt augstākā līmenī: “Šveice ir valsts ar ļoti augstu attīstības līmeni inovāciju un tehnoloģiju jomā, tādēļ, plānojot LIAA pārstāvniecību tīklu, tieši šo valsti izvirzījām kā vienu no prioritātēm. Būtiskākais faktors bija Latvijas pievienošanās CERN, jo pašlaik virzāmies uz pilnas dalībvalsts statusu un vēlamies stiprināt CERN sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām.”


Avots: https://labsoflatvia.com

Intervijā piedalās:
Kārlis Apkalns
Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām
Trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos start-up uzņēmumus un 400 citu organizāciju komandas.
Mācību aģentūras “Master Training” dibinātājs


IT visu nosaka labākās galvas un labākie prāti

Kāda ir jūsu pieredze apmācības sfērā?

Apmācībās rosos kopš 2006. gada. Sākotnēji darbojos trenera, bet nu jau arī apmācību aģentūras īpašnieka un vadītāja lomā.

Rosība aģentūrā nepieciešamās kompetences un citus aspektus ir mainījusi vairāk, nekā to kādreiz iedomājos. Darbošanās plašākā tēmu lokā un sadarbība ar cienījamām personībām – treneriem – mani iedvesmo.

Cik liela nozīme ir mācībām uzņēmumu ikdienas darba procesos?

Viena skaidra “mērījuma” tam, cik tieši lielu vai mazu lomu ikdienas procesos ieņem mācības, manuprāt, nav. Sadarbība ar daudzām šķietami sekmīgām organizācijām ik dienas sniedz kolorītus apliecinājumus tam, ka “mācīšanās kultūra” mēdz būt ļoti, ļoti atšķirīga.

 • Dažas organizācijas uzskata, ka panākumiem svarīgākie elementi ir ēkas, iekārtas un produkts. Šādās organizācijās darbiniekus mēdz saukt par “resursu” (human resources), bet vadības uzmanība vispirms tiek ēkām un iekārtām, tad produktam un, ja kaut kas paliek pāri, tad kaut ko saņem arī darbinieks.
 • Dažas organizācijas apzinās, ka gan panākumi, gan neveiksmes sākas no komandas domāšanas un rīcībām, kuras ar apmācībām iespējams virzīt, veidot un būvēt. Šādā kultūrā vadības fokuss ir uz cilvēku attīstības sistēmu un praksi. Tiesa, ne vienmēr šo attīstības sistēmu izdodas viegli un ātri ieviest.

Kopumā Latvijas biznesā joprojām dominē fokuss uz resursiem, nevis kompetencēm. Organizācijas, kuras spēj attīstīt savus cilvēkus, iegūst būtisku konkurētspējas priekšrocību!

Kādas zināšanas/kompetences pašreiz tiek vērtētas visaugstāk IT vidē?

IT visu nosaka labākās galvas un labākie prāti, tāpēc fokuss “uz ēkām un iekārtām” ir mazāks. IT vidē konkurence par gudrajām galvām cilvēku ir nostādījusi pareizajā fokusā!

IT tiek augsti novērtēta ekspertīze speciālista tēmā (hard skills). Tomēr, ja “ģeniālais programmētājs” nemācēs sadarboties ar komandu un klientu (soft skills), viņam būs grūtības realizēt savu potenciālu. Spēcīgie IT spēlētāji šo vienkāršo patiesību ir apjautuši, tāpēc velta nepieciešamo uzmanību soft skills un turpmāk, visticamāk, uz to fokusēsies vēl vairāk.

Kāda ir mākslīga intelekta ietekme apmācības procesos?

Šobrīd daudzi mācību procesi (administratīvā saskarsme ar apmācāmo, asinhrono mācību materiālu piegāde, mācīšanās procesa kontrole, zināšanu vadība u.c.) tiek automatizēti.

Mākslīgais intelekts šobrīd vienkāršo dažas maznozīmīgas aktivitātes (foto apstrāde, pareizrakstības pārbaude, sociālo tīklu ieraksti), tomēr būtiskākās aktivitātes (tēmas tvērums, satura izvēle, materiālu veidošana, dalībnieku motivēšana un atgriezeniskā saite) joprojām tiek darītas tradicionāli – “ar cilvēka rokām”. Arī šīs atbildes esmu rakstījis pats!

Tomēr mākslīgā intelekta rīki šobrīd ļoti strauji progresē un jau tuvākajā nākotnē apmācību procesa spēlētājiem sava loma mācību procesā būs jātransformē.

Kā likumdošana un/vai ārējie faktori varētu mainīt apmācību nozari drīzumā?

Likumdošana apmācības nemainīs, gluži pretēji – apmācības un izglītība kopumā varētu kļūt daudz decentralizētāka un mazāk regulēta. Tomēr tehnoloģijas apmācības maina jau šobrīd un vistuvākajā laikā to mainīs vēl būtiskāk.

Mācību tehnoloģiju attīstība organizācijām dos jaunas iespējas. Lielais izaicinājums: kā veidot “organizācijas mācību kultūru”, lai no tehnoloģiju attīstības spētu gūt maksimālu ieguvumu?
Konkurenti to noteikti mēģinās! Vai ar šo izaicinājumu tiksiet galā Jūs?

Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Logo-4-Color-1-964x1024.jpg

SIA “Mercuri International”

 • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem
 • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai
 • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

www.mercuri.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir bda-1.png

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

 • ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
 • Scrum Master Certified (SMC™)
 • Java EE 7: Back-End Server Application Development
 • Java EE 7: Front-end Web Application Development
 • Java SE: Programming I
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

ww.bda.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir topbsm-1.jpg

SIA “BSM Konsultanti”

 • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā
 • Darbu organizācija ražošanā / pakalpojumu sniegšanā augstākas produktivitātes nodrošināšanai
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Lejupielādēt PDF