Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, novembris 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Darbspēkam ir nepieciešama pilnveide mākslīgā intelekta, virtuālās realitātes un sociālās inovācijas jomās

Veicot izpēti “Darbspēkam ir nepieciešama pilnveide un pārkvalifikācija mākslīgā intelekta (MI), virtuālās realitātes (VR) un sociālās inovācijas (SI) jomā” ir publicēts ziņojums, kura 2. darba pakas ietvaros, projekta partneri veidoja pamatus mācību moduļu izstrādei, izmantojot augšupēju un uz galalietotāju orientētu pieeju.

Lai noskaidrotu uzņēmumiem nepieciešamās prasmes MI, VR un SI jomās, kā arī iegūtu detalizētu informāciju, tika uzrunāts plašs uzņēmumu skaits visās nozarēs. Attiecībā uz AI un VR jomām, visās astoņās iesaistītajās valstīs tika organizēta tiešsaistes aptauja. SI jomā, ņemot vērā, ka šī tēma koncepcijas un informācijas vākšanas ziņā ir sarežģītāka kā AI un VR, tika organizētas fokusa grupas diskusijas. Iegūtie rezultāti tika apkopoti un analizēti, un balstoties uz tiem, tika izveidots saraksts ar kopējām prasmju vajadzībām visās trīs jomās.

Straujā un mainīgā ekonomiskajā vidē, darbinieki ar atbilstošām prasmēm ir būtisks uzņēmumu konkurētspējas elements. Tieši tāpēc ir ieteicams, lai uzņēmumos būtu izveidota labvēlīga mācību vide. Aptuveni puse respondentu regulāri veic darbinieku prasmju novērtēšanu vai arī uzņēmumā ir par apmācībām atbildīga persona/departaments. Tajā pašā laikā 73% respondentu uzskata, ka viņu uzņēmumam būtu lietderīga personāla kvalifikācijas celšana vai pārkvalificēšana IT jomā, savukārt 68% respondentu uzskata, ka darbinieki nav pietiekami apmācīti IT jomā. Turklāt lielākā daļa uzskata, ka darbiniekiem nav pietiekamu IT prasmju, lai veiktu savu darbu, un vienlaikus atzīst, ka darba vietas vajadzības ir vissvarīgākais faktors IT apmācības jomā.

Projekta kontekstā sociālā inovācija (SI) tiek aplūkota kā rīks, kas palīdz uzņēmumiem digitālo pārmaiņu procesā, sevišķi mākslīgā intelekta un virtuālās realitātes ieviešanā.

Avots: https://eulep.eu

Intervijā piedalās:
Dace Rīdere
FranklinCovey Latvia
Izpilddirektore


Regulāra mācīšanās palīdz sasniegt vēlamos rezultātus ilgtermiņā

Kāda ir jūsu pieredze apmācību industrijā?

Strādāju apmācību nozarē nepilnus 3 gadus. Līdz tam esmu guvusi starptautisku pieredzi tekstilrūpniecības nozarē, kas devis lielisku priekšstatu par dažādu kultūru atšķirībām, komandu un organizāciju specifiku gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Kādas šobrīd ir pieprasītākās apmācības?

Apmācību virzieniem ir īstermiņa trendi un drīzāk teiktu, ka mainās to terminoloģiskais noformējums, un ne tik ļoti pats saturs. Laikā, kad apmācību nozarē parādās arvien jauni dažādi termini kā “klusā aiziešana”, labbūtība, hibrīddarbs, svarīgi ir neaizmirst, ka ikvienā uzņēmuma procesā ir iesaistīts cilvēks, kura rīcība un uzvedība balstīta tādos unikālos un fundamentālos efektivitātes principos kā cieņa, uzticība, atklātība, atbildība, pazemība, sadarbība, disciplīna un nolūks. Patiesi būtiski ir spēt diagnosticēt tos principus, kuri sagādā grūtības vai rada šķēršļus mērķu īstenošanai, un nevadīties pēc trendīgiem nosaukumiem, kuri var nesniegt vēlamo vērtību.

Kāpēc uzņēmējiem ir svarīgi regulāri mācīties?

Regulāra, jēgpilna un mērķtiecīga mācīšanās attīsta gan individuālas prasmes, gan tās kompetences, kas nepieciešamas veiksmīgai sadarbībai komandā un organizācijas stratēģisko iniciatīvu īstenošanai. Darbinieki organizācijās, kurās ir attīstīta mācīšanās kultūra, spēj panākt izmaiņas cilvēku uzvedībā, kas pozitīvi ietekmē gan individuālo, gan kopējo komandu un organizācijas sniegumu, un palīdz sasniegt vēlamos rezultātus ilgtermiņā.

Kā uzņēmējam saprast, ka darbinieki ir nobrieduši apmācībām?

Pieredze rāda, ka tie darbinieki, kas paši iniciē mācīšanos, ir tieši tie, kuri jau ir ļoti attīstīti un mērķtiecīgi izmanto pieejamos resursus un apmācību iespējas, savukārt tie, kuriem, iespējams, nepieciešams attīstīt konkrētas kompetences, bieži ir tie, kuri paši neuzsāks sarunu par attīstību.

Lai veicinātu darbinieku vēlmi mācīties, ir svarīgi par to runāt regulāri. Būtiski ir negaidīt ikgada pārrunas, lai konstatētu, kas šobrīd sagādā izaicinājumus un ko vajadzētu uzlabot, bet gan pastāvīgi rosināt sarunas par individuālo attīstību. Piemērots brīdis sarunai par attīstību ir 1:1 saruna, kuras gaitā ikvienas komandas vadītājs kopā ar darbinieku definē viņa individuālos mērķus un salāgo tos ar organizācijas stratēģisko virzību.

Kā jūs redzat apmācību industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados?

Apmācību nozare šobrīd piedzīvo straujas izmaiņas, kas pārdefinē veidu, kādā mēs mācāmies.

Līdz ar straujo paaudžu maiņu (Millenials un Gen-Z paaudzes īpatsvars darba tirgū) un tehnoloģiju attīstību klasiskos mācību treniņus klasē pamazām aizstāj jaukta formāta mācīšanās (Blended learning), kas sevī ietver gan treneru vadītus treniņus klātienē un tiešsaistē, gan dažādus digitālus risinājumus, tostarp mācību platformas, AI rīkus, asinhrono mācīšanos, mikrokursus, automatizētus atgādinājumus, spēļošanas elementus, papildinošu literatūru.

Lai arī Latvijā šobrīd par apmācību procesa digitalizāciju un jaukta formāta mācīšanos aizdomājas salīdzinoši neliels organizāciju skaits, pasaules mērogā tās strauji attīstās ik gadu, jo spēj nodrošināt izmērāmus rezultātus, elastību, ietekmi, vērtību un satura personalizēšanu.

Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Logo-4-Color-1-964x1024.jpg

SIA “Mercuri International”

  • MIPROMS – mērķtiecīga projektu vadība

www.mercuri.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir bda-1.png

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

  • Sertificēts IT drošības vadītājs ar CISM® sertifikāciju
  • Microsoft Teams pārvaldība
  • Datu analīze ar Power BI
  • Prezentāciju un citu vizuālo materiālu veidošana ar dažādiem prezentāciju veidošanas rīkiem
  • Lokālo, attālināto un virtuālo komandu vadīšana izmantojot Office 365 Teams
  • Infografiki – moderns izteiksmes līdzeklis

ww.bda.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir topbsm-1.jpg

SIA “BSM Konsultanti”

  • Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
  • Ražošanas procesu problēmu risināšanas metodes

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Lejupielādēt PDF