Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, maijs 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Mākslīgā intelekta rīks Midjourney atklāj attēlu un citu vizuāļu ģenerēšanas iespējas

Attēlu un citu vizuāļu ģenerēšanas rīks Midjourney ir izstrādāts, lai radītu unikāla stila attēlus, kurus iespējams izmantot visdažādākajos veidos, arī reklāmu un satura veidošanai. Jāpiebilst, ka attēli ir savdabīgi, bet to īpašais stils dod iespēju veidot unikālu saturu, izceļot zīmola vizuālo identitāti.

Apgūstot dažādu jaunieviestu rīku izmantošanu un plašās iespējas, ko tie sniedz, var ievērojami uzlabot zīmola atpazīstamību un sekmēt mārketinga attīstību. Ieguvumi, izmantojot AI satura veidošanā un attēlu radīšanai mārketingā, ir vairāki:

• Personalizēšanas iespējas. Mākslīgais intelekts spēj analizēt datus par auditorijas vēlmēm un uzvedību, kas palīdz izveidot personalizētus attēlus, kas būtu atbilstoša noteiktai mērķauditorijai.
• Ar AI darbināmi rīki var nodrošināt satura konsekvenci lielam skaitam attēlu, atvieglojot zīmola identitātes un vizuālā stila saglabāšanu.
• AI algoritmi var analizēt attēlus un ieteikt uzlabojumus, piemēram, pielāgot apgaismojumu, krāsu un kompozīciju, lai izveidotu augstas kvalitātes attēlus, kas ir vizuāli pievilcīgāki un efektīvāki.

Ir iespējams apgūt noderīgiem padomiem bagātu vebināru no AI Business Prompts, kas palīdzēs izprast Midjourney iespējas un saņemt zināšanas, kā to likt lietā, lai pārdotu produktus vai pakalpojumus efektīvāk, izmantojot mākslīgo intelektu.

Avots: https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/maksliga-intelekta-riku-midjourney

Intervijā piedalās:
Ilze Čerevko
Moneo Latvia lielo klientu nodaļas vadītāja
Sertificēts LEAN experts


LEAN pieeja – standartizēts darbs ir pamatā resursu un darbu plānošanai

Kas ir Moneo Latvia, kāda ir jūsu ekspertīze digitalizācijā?

Moneo Latvia nodarbojas ar ERP sistēmas izstrādi un ieviešanu. ERP sistēma pēc būtības ir uzņēmumu resursu pārvaldības digitalizācija, sākot no finanšu un darba spēka resursiem, beidzot ar krājumu pārvaldību un ražošanas plānošanu. Pats uzņēmums darbojas kopš 2015.gada, bet uzņēmuma komandas pieredze šajā biznesā un ERP sistēmu ieviešanā ir 10 gadi un pat vairāk.

Kādas ir biežāk sastopamās kļūdas ERP sistēmas ieviešanas procesā?

Jāsaka, ka ERP sistēmu mēs ieviešam dažādos uzņēmumos un izstrādājam standartizētu sistēmu. Kad sastopamies ar klientiem, kam ar ERP sistēmas funkcionalitāti nav pietiekoši, sākas darbs pie sistēmas pielāgošanas uzņēmuma procesiem. Savukārt, kad nonākam pie šiem procesiem, saskaramies ar to, ka tie uzņēmumā nav apzināti vai tie neatbalsta digitālo uzskaiti. Bieži vien praksē saskaramies ar disonansi, kad procesi nav paredzēti, lai tos uzskaitītu. Secinām, ka pirms digitalizācijas un ERP sistēmas ieviešanas, uzņēmumam ir jāveic daudz un dažādi mājas darbi, kā procesu sakārtošana un efektivitātes uzlabošana, lai ERP sistēmu ieviestu jau sakārtotos un pareizos procesos. Bieži vien šis mājas darbs nav izdarīts pirms strādāšanas ar mums.

Kāpēc uzņēmumam ar digitalizāciju vien nepietiek jeb kad uzņēmums ir gatavs digitalizācijai?

Uzņēmums ir gatavs digitalizācijai tad, kad viņš vēlās šos savus procesus sakārtot, un pārmaiņas ir jāievieš kompleksi. Nepietiek vien ar to, ka mēs ieviesīsim digitālos risinājumus uzņēmumā, atstājot esošos procesus tādus, kādi tie ir. Uzņēmumam ir jāatzīst, ka tā procesi neatbilst labākajai praksei, tam ir jābūt gatavam ERP sistēmas ieviešanai, jābūt gatavam mainīt savus procesus, lai sistēmas ieviešana ilgtermiņā sakārtotu uzņēmumā esošās problēmas. Ieviešot uzņēmumā digitalizētus risinājumus, mēs spējam sakārtot haosu, bet vislabāk būtu sākotnēji haosu sakārtot, lai turpmāk sistematizētu jau pareizos procesus.

Kas nepieciešams biznesa procesu sakārtošanai?

Mēs, konsultanti, kas ieviešam ERP sistēmu, varam klientiem ieteikt un sakārtot procesus. Tā, ar ko mēs strādājam, ir LEAN filozofija – ar mazāk resursiem izdarīt vairāk, saražot vairāk, spēt labāk sniegt pakalpojumus, padarīt klientu apmierinātāku, bet tajā pat laikā izmantot pēc iespējas mazāk darba spēka, krājumu, telpu, finanšu resursu un laika. Tās ir apmācības, ko varam piedāvāt paši, tāpat arī sadarbojamies ar LEAN ekspertiem, kas palīdz uzņēmumiem procesu sakārtošanā.

Kāda ir standartizēta darba nozīme uzņēmumā?

Tas, ar ko visbiežāk saskaramies, ir variācija, kad katrs uzņēmuma darbinieks strādā pēc saviem ieskatiem, bieži vien izrādās, ka vienu darbu var darīt dažādos veidos, lēmumu pieņemšana balstās uz vēja virzienu. Ar savu darbu mēs vēlamies sasniegt to, lai uzņēmumi saprot, ka standartizētu procesu ieviešana neieliek birokrātiskos rāmjos. Standartizēts darbs ir labākais veids, kā veikt savu darbu. Tas nozīmē, ka operatori veic vienas un tās pašas darbības, visi strādā ar labākajām metodēm, kādas ir uzņēmumā, lai paveiktu darbu. Šāda standartizēta pieeja palīdz fiksēt sistēmā paveikto, fiksējot pagātnes notikumus, kā arī ļauj uzņēmumiem labāk plānot nākotni, apzināt to, cik daudz laika vajadzīgs darba paveikšanai, un savā būtībā standartizēts darbs ir pamatā resursu un darbu plānošanai.

Kā Moneo veic LEAN apmācības?

Sākotnēji mēs vienojamies ar uzņēmumu, kad tas patiesi ir gatavs to darīt. Pirmais solis ietver to darbinieku atlasi, kuri tad arī būs LEAN pieejas nesēji uzņēmumā, kuri to uzturēs, neļaus šai filozofijai noplakt un pazust pēc apmācībām. Nākamais solis ir vienošanās par grafiku, turklāt tiek apmācīti pilnīgi visi darbinieki uzņēmumā. Mēs apmācām to, kas ir LEAN, un kāpēc šī pieeja ir nepieciešama, runājam par standartizēta darba nozīmi, runājam par darba vietas efektivitātes uzlabošanu, sakārtošanu, lai ātrāk un ērtāk būtu veikt savu darbu, kā arī meklējam zudumus klienta procesos, ko varētu samazināt. Apmācības ietver gan teorijas daļu, kā arī praktisko sadaļu, kad reāli tiek kārtotas darba vietas, tīrītas un standartizētas. Vērojam zudumus, skatoties uz kolēģu darbu un fiksējot tās lietas, ko varētu uzlabot. Ļoti daudz lietu mēs apmācām caur spēlēm, tā ir metode, kas cilvēkiem patīk, tā rada jautrību un ilgstoši paliek cilvēku atmiņās, tādējādi ļauj saprast mērķi un saredzēt rezultātu, ko sasniedz, izlasot teoriju, vienlaikus pielietojot to praksē.

Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Logo-4-Color-1-964x1024.jpg

SIA “Mercuri International”

  • MIPROMS – mērķtiecīga projektu vadība

www.mercuri.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir bda-1.png

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

  • Sertificēts IT drošības vadītājs ar CISM® sertifikāciju
  • Microsoft Teams pārvaldība
  • Datu analīze ar Power BI
  • Prezentāciju un citu vizuālo materiālu veidošana ar dažādiem prezentāciju veidošanas rīkiem
  • Lokālo, attālināto un virtuālo komandu vadīšana izmantojot Office 365 Teams
  • Infografiki – moderns izteiksmes līdzeklis

ww.bda.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir topbsm-1.jpg

SIA “BSM Konsultanti”

  • Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
  • Ražošanas procesu problēmu risināšanas metode

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Lejupielādēt PDF