Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, jūnijs

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Investoru interese Latvijā turpina stiprināties

Latvijas IT nozare investoriem sniedz būtiskas konkurences priekšrocības, galvenokārt pateicoties augsti kvalificētu IT profesionāļu pieejamībai, valodu zināšanām un Rietumu darba kultūrai apvienojumā ar tuvumu Krievijas tirgum un zināšanām par to. Labi attīstīta sakaru un loģistikas infrastruktūra un ļoti augsts darba ražīgums.
Latvijā arī strauji attīstās globālie biznesa pakalpojumi. Pateicoties valodu zināšanām, kultūru saderībai, pieejamībai un izmaksu lietderībai, arvien vairāk Skandināvijas valstu uzņēmumu izvēlas Latviju kā vietu, kur izvietot savus biznesa pakalpojumu centrus. Turklāt vairāki starptautiski pazīstami ražotāji ir izvēlējušies atvērt savus dalīto pakalpojumu centrus tieši Rīgā.

Galvenās priekšrocības

 • Kvalificēts, vairākas valodas pārzinošs darbaspēks un lieli ieguldījumi materiālajos aktīvos veicina produktivitāti
 • Attīstīts eksporta tirgus
 • Svešvalodu zināšanas IT speciālistu vidū
 • Lieliska IT infrastruktūras efektivitāte
 • Ērta piekļuve no jebkuras Eiropas valsts
 • Rietumu darba kultūra
 • Darbaspēka izmaksu efektivitāte
 • Platjosla – zemas izmaksas, augsta veiktspēja

Avots: Magnetic Latvia Business Guide 2021


WILL SENSORS – automatizācijas un digitalizācijas speciālistu komanda, tās veiksmes atslēga!

Will Sensors uzņēmums sāka savu darbību 2009.gadā, fokusējot savu uzmanību industriālajos sensoros, sniedzot atbalstu uzņēmumiem kokapstrādē, piena pārstrādē, būvmateriālu ražošanā, celtniecībā un daudzās citās industrijās, kur automatizācija un precizitāte ir ikdienas panākumu pamatā.


Uzņēmumā lielākā vērtība ir tā darbinieki, attiecīgi valda uzskats, ka darbinieku izaugsmē ir vērts pastāvīgi ieguldīt resursus attīstībai. Darbinieku tehniskie prāti un spēja ātri apgūt informāciju rada ļoti kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas procesu. Tā ir īsta veiksmes atslēga uzņēmuma attīstībā!


Var droši apgalvot, ka Will Sensors uzņēmums atrodas sensoru industrijas priekšgalā. Ilgstoši strādājot rūpniecisko sensoru ražošanas jomā, uzņēmums ir spējis noteikt, ka Latvijas tirgū pieaug pieprasījums ieviest robotizāciju, digitalizāciju un attālinātu procesu uzraudzību. Vienlaikus ir svarīgi nepārtraukti pētīt tehnoloģiju tendences, tās ieviešot ikdienas darbā, kas rezultātā ļauj izveidot veiksmīgus risinājumus, lai pielāgotu produktu un pakalpojumu klienta vajadzībām.


Will Sensors sevi dēvē par automatizācijas un digitalizācijas speciālistu komandu. Uzņēmumā strādājošie darbinieki tiešām ir savas jomas speciālisti, viņi ir apguvuši zināšanas elektrotehnikas jomā, datu pārraidīšanas procesos un to apstrādē un arī to nogādāšanu klientam saprotamā veidā.


Uzņēmuma sauklis skan: “Tehnoloģijas, kas palīdz Tavam uzņēmumam sasniegt vairāk.” To ietver arī viens no Will Sensors galvenajiem mērķiem – nodrošināt klientiem perfektu servisu. Lai realizētu šo mērķi, tiek praktizētas darbinieku – speciālistu apmācības, lai pilnveidotu zināšanu attīstību inovāciju ieviešanā. Apmācības tiek organizētas dažādos veidos, piemēram, tiešsaistes kursi, produktu instrukciju izzināšana, semināri, pārdošanas un projektu apmācības; tostarp dalība SEB inovāciju programmā ir ļāvusi labāk iedziļināties klientu vajadzībās.


Vēl uzņēmums īpaši izceļ apmācību nepieciešamību sakarā ar uzņēmuma eksportspēju un sadarbību ar citiem uzņēmumiem, jo piedāvātie produkti un pakalpojumi ļauj izsekot produktu ražošanas un dzīves ciklu. Arī pašu iekšējā ikdienas darbā uzņēmums savām vajadzībām izmanto automatizētas sistēmas, piemēram, datu atpazīšanas un apstrādes programmatūras, lai klienta apkalpošana būtu praktiska, kvalitatīva un vērsta uz attīstību.


Visbeidzot, papildu tam, ka uzņēmums jau attīstās un krāj pieredzi, Will Sensors joprojām ir atvērti visjaunākajām tehnoloģijām, kuras apgūstot, ir iespēja dalīties savās zināšanās un veicināt uzņēmuma izaugsmi!


Sīkāk par uzņēmumu var uzzināt viņu mājaslapā: willsensors.lv. Ja Jūsu saimnieciskajā darbībā ir nepieciešams ieviest precīzu procesu automatizāciju, datu ievākšanu, apstrādi u.c. saistītos procesus, Will Sensors noteikti var izcelt kā zinošu un atsaucīgu partneri.


Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

SIA “Mercuri Inaternational”

 • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem
 • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai
 • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

mercuri.lv

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

 • ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
 • Scrum Master Certified (SMC™)
 • Java EE 7: Back-End Server Application Development
 • Java EE 7: Front-end Web Application Development
 • Java SE: Programming I
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

www.bda.lv

SIA “BSM Konsultanti”

 • Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
 • Ražošanas procesu problēmu risināšanas metodes

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Publicēts: 13.06.2022