Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, janvāris 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Atveseļošanas fonda mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas ceļā uz zaļo un digitālo ekonomiku

Mūsdienās digitalizācija ietekmē visas ekonomikas nozares, maina ikviena indivīda dzīvi, darbu un saziņu. Digitalizācijas jautājumus īpaši aktualizēja Covid-19 pandēmija, apliecinot, cik aktuāla gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem ir spēja adaptēties un izmantot digitālos pakalpojumus, rīkus un piemēroties mainīgajiem apstākļiem kopumā. Tādēļ Ekonomikas ministrija (EM) ir izstrādājusi Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu (Atveseļošanas fonds) atbalsta programmu “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, ko rudenī apstiprinājis arīdzan Ministru kabinets (MK).


Atveseļošanas fonda ietvaros kā viena no EM galvenajām prioritātēm definēta atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstība. Savukārt atbalsta programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vienotajā tīklā ietilpstošus Eiropas digitālās inovācijas centrus (EDIC), sekmējot vienotu un koordinētu atbalsta ekosistēmu digitālās transformācijas veicināšanai.


EDIC strādās, lai paaugstinātu uzņēmumu un sabiedrības izpratni par digitālo transformāciju, un nodrošinās dažādus pakalpojumus, tostarp, sākotnējā un otrreizējā digitālā brieduma testa veikšanu, digitālās attīstības ceļa kartes un konsultācijas, atzinuma izstrādi, mentoringu, piekļuvi eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbībām pirms investīciju ieguldījumiem. Tāpat plānots palielināt informētību par digitālās transformācijas veicināšanas pakalpojumiem un izveidot vismaz piecus reģionālos kontaktpunktus visā Latvijā.


Avots: www.em.gov.lv


Uzņēmuma attīstības un domāšanas veids mainās, jaunajai paaudzei ienākot vadošajos amatos

Intervijā piedalās:
Lauris Logins
SIA TestGeneral Valdes loceklis


Pastāstiet, lūdzu, kas ir TESTGENERAL?


TestGeneral ir industriālā servisa pakalpojuma sniedzējs, kas izmanto modernās tehnoloģijas. Augošs uzņēmums ar 12 gadu pieredzi sfērā. Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir uzraudzīt iekārtu tehnisko stāvokli pirms radušās problēmas un rast risinājumu to novēršanai.


Ar ko TESTGENERAL atšķiras no konkurentiem industrijā?


Uzņēmumam ir vadošā loma VIBRODIAGNOSTIKAS un MONITORINGA iekārtu uzraudzības jomā. Sadarbojoties ar pasaules vadošo iekārtu piegādātājiem un jaunākajām metodēm, spējam paredzēt iekārtu problēmas pirms tās radušās. Uzņēmums strādā pēc ISO kvalitātes standartiem vides un darba drošības jomās, kas nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.


Kāda loma ir cilvēku darbam uzņēmuma ikdienā?


Uzņēmums, lai nodrošinātu pakalpojumus, izmanto kvalificētus tehniskos darbiniekus, kurus apmācām ar specifiskām zināšanām diagnostikas jomā, jo tādas zināšanas skolās nemāca. Katra darbinieka paveiktais darbs tiek reģistrēts un paliek arhīvā, lai problēmu gadījumā varētu identificēt, kurš to ir darījis un rastu risinājumus, lai problēmas neatkārtotos.


Kā jūs nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanu uzņēmumā?


Regulāri veicam apmācības uzņēmuma iekšienē un sūtām darbiniekus uz kvalifikācijas celšanas kursiem. Jauniem darbiniekiem jāstrādā kopā ar pieredzējušiem, kuri jaunajam darbiniekam palīdz iejusties un strādāt pēc mūsu izvirzītām prasībām.


Kādas ir jūsu atsauksmes par apmācībām “MIPROMS – mērķtiecīga projektu vadība”?


Šīs apmācības sniedza rīkus, ar kuru palīdzību ātri, efektīvi un ērti var veikt plānošanas darbus. Apspriedēs ar projektu izpildītājiem izmantojam arī vienkāršu metodi, līmējot līmlapiņas uz sienas par paralēli veicamiem darbiem, izpildes termiņiem un aktuālajām lietām, šādi ekonomējot laiku..
No apmācību dalībniekiem papildus ieguvām redzējumu, kā strādā citi uzņēmumi, kā domā citi vadītāji.


Domājot par nākotni, kādas apmācības jūs plānojat personāla attīstībai?


Plānojam tehnisko darbinieku apmācības profesionālās kompetences celšanai gan automātikas, gan mehānikas jomā, kā arī papildu projektēšanai – apmācības modelēšanā. Tāpat organizēsim apmācības darba drošības jomā, kuru laikā darbinieki iegūs apliecības par kursu beigšanu.


Kā, jūsuprāt, mainīsies diagnostikas, monitoringa industrija nākamajos 5 gados?


Attīstības un domāšanas veids mainās daudzos uzņēmumos jau tagad, ienākot jaunajai paaudzei vadošajos amatos. Saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu un darbinieku atalgojuma pieaugumu, un cilvēku resursa trūkumu ražošanas uzņēmumu dīkstāvju izmaksas palielinās, kas mudinās cilvēkus strādāt pie preventīviem pasākumiem to samazināšanai. Šajā jomā TestGeneral ir ar lielāko pieredzi Latvijā.


Vairāk informācijas var meklēt www.testgeneral.lv


Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Logo-4-Color-1-964x1024.jpg

SIA “Mercuri International”

 • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem
 • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai
 • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

www.mercuri.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir bda-1.png

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

 • ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
 • Scrum Master Certified (SMC™)
 • Java EE 7: Back-End Server Application Development
 • Java EE 7: Front-end Web Application DevelopmentJava SE: Programming I
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

ww.bda.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir topbsm-1.jpg

SIA “BSM Konsultanti”

 • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā
 • Darbu organizācija ražošanā / pakalpojumu sniegšanā augstākas produktivitātes nodrošināšanai
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Lejupielādēt PDF

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir LDTA_ERAF-projekts_1200x632px-Facebook-1-1024x538.jpg