Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, februāris 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Radām pārmaiņas, ko nodrošina tehnoloģijas un to uzturēšana, izmantojot inovatīvus rīkus

Panākumus digitālajā transformācijā vienmēr ir bijis grūti panākt. Pēdējo divu gadu laikā izaicinājums ir kļuvis tikai akūtāks, jo dramatiski paātrinājās digitālo tehnoloģiju nozīme uzņēmumos.
Uzņēmums McKinsey Digital palīdz saviem klientiem radīt pārmaiņas, ko nodrošina tehnoloģijas un to uzturēšana, izmantojot inovatīvus rīkus. Lai gan daži no šķēršļiem digitālās transformācijas panākumiem ir labi zināmi, jaunākā McKinsey globālā aptauja par digitālo stratēģiju un ieguldījumiem ietvēra jautājumus uzņēmumu vadītājiem par dažādo izaicinājumu attīstību, digitālo tehnoloģiju lomu viņu uzņēmējdarbībā un uzņēmumu stratēģiju. Lai gan joprojām pastāv daudzas tradicionālās digitālās pārveides problēmas, ir parādījušies trīs galvenie faktori, kas ir kritiski svarīgi, ko uzlabot šodien un turpmāk:

 1. digitālo tehnoloģiju izmantošana, lai panāktu stratēģisku dažādošanu attiecībā uz klientu iesaistīšanos un drosmīgākas, veiksmīgākas digitālās stratēģijas;
 2. patentētu aktīvu, piemēram, mākslīgā intelekta, datu un programmatūras, izstrāde, nevis paļaušanās uz gataviem rīkiem;
 3. koncentrēšanās uz tehnoloģiju lietpratīgu vadītāju piesaisti un attīstību un uz tehnoloģiju labāku vispārēju integrāciju organizācijā.

  McKinsey rūpīgi izpētīja, ko uzņēmumi ar labākajiem rezultātiem dara atšķirīgi no pārējiem. Pētot iegūtos rezultātus, jebkurš uzņēmums var rast iespējas darbinieku izglītošanā ar mērķi sasniegt labākus rezultātus, lai spētu pieņemt racionālus biznesa lēmumus ne tikai ātrākā tempā, bet arī biznesa jomās, kurās, iespējams, nav iepriekšējas pieredzes vai zināšanu par digitālajām tehnoloģijām vai to transformācijām.

  Avots: www.mckinsey.com

Mācību centrs Plus, veicot rūpīgu analīzi, orientē savu darbību un attīstību uz konkrēta darba devēja vajadzībām

Intervijā piedalās:
Oksana Soročina
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Mācību centrs plus”
Direktora vietniece izglītības jomā


Kas ir Mācību centrs Plus?


Mācību centrs Plus ir dibināts 2012.gadā, tas ir salīdzinoši jauns, tomēr ļoti progresīvi domājošs profesionālās tālākizglītības centrs šobrīd. Mācību centrs Plus iet vienā solī ar industrijas attīstību, piedāvājot mūžizglītības programmas, profesionālās tālākizglītības programmas un arī pilnveides tālākizglītības programmas pieaugušajiem, kā arī katram sabiedrības loceklim. Mācību centrs orientē savu darbību un attīstību uz darba devēja vajadzībām, jo regulāri notiek to apzināšana un tirgus izpēte.

Ar ko Mācību centrs Plus izceļas izglītības nozarē?


Mūsu mācību centrs izglītības nozarē izceļas ar to, ka mēs apmācām ne tikai pieaugušos, bet mums ir arī bērnu skola – mums ir robotikas skoliņa, nometnes bērniem IT jomā un arī Minecraft izglītības programmas un nometnes. Tātad Mācību centra Plus mērķauditorija ir ne tikai pieaugušie, bet arī bērni.

Kā darba devējam izvēlēties pareizās apmācības?


Darba devēji Mācību centrā Plus var izvēlēties jebkuru izglītības programmu vismaz piecās nozarēs. Kā to pareizi darīt? Sākumā ir jāatnāk pie mums, jo tad mēs diagnosticējam darba devēja “sāpes” un apzinām viņa vajadzības, un īstenojam tieši viņam vajadzīgās izglītības programmas un arī apmācības procesu. Galvenais un pirmais solis ir sazināties, lai saprastu, kādā virzienā strādāt – vai ir nepieciešama apmācība vai darbinieku pārkvalificēšanās, vai tikai darbinieku zināšanu pilnveide.


Kādas apmācības šobrīd ir vispopulārākās?


Šobrīd Mācību centrā Plus vispopulārākās apmācības ir enerģētikas jomā – elektromontieru, darba aizsardzības un drošības apmācības, jo šī joma strauji attīstās un ir nepieciešams stingri ievērot visas prasības būvniecības objektos, kur būvniecība vai celtniecības darbi sāksies vai jau ir sākušies.
Vispieprasītāko apmācību otrajā vietā ir mācības IT nozarē, kas skar datorsistēmas, datortehniku, lai katrs var darboties un brīvi pārvaldīt digitālos rīkus.


Šie divi virzieni ir visplašāk pieprasītie mūsu mācību centrā, tādēļ piedāvājam tos apgūt gan mūžizglītībā, gan strādājošajiem, gan darba meklētājiem.


Kādas apmācības Latvijā provizoriski varētu kļūt aktuālas, kam uzņēmējiem būtu jāpievērš uzmanība?
Tuvākajā laikā Latvijā būs plaši pieejamas apmācības tieši IT nozarē, kas skars digitalizāciju, automatizāciju un cilvēka prasmes šajās jomās. Mācību centrs Plus ir iesniedzis vairākus pieteikumus projektiem digitālo prasmju attīstībai. Būs pieejama tādu prasmju attīstībā kā Google rīku izmantošana, dizaina domāšanas izglītības programmu pielietošana, kā arī projektu vadība ar Scrum vai Agile metodēm.


Kā likumdošana vai ārējie faktori drīzumā varētu mainīt mācību procesus?


Drīzumā profesionālās izglītības jomā būs diezgan vērienīgas pārmaiņas, kas skars tieši tās jomas, kas spēs būt elastīgas. Nav noslēpums, ka Profesionālās izglītības likums jau ir stājies spēkā jaunajā redakcijā. Šī redakcija gan profesionālo, gan tālākizglītības, gan pilnveides izglītības programmas padara vairāk elastīgas, ar to saprotot, ka būsim tuvāk darba devējiem, jo pieeja, ka salāgojam programmas ar darba devējam vajadzīgajām prasmēm, ir iestrādāta likumdošanā. Tādēļ, pateicoties izmaiņām un grozījumiem likumdošanā, tuvākajā laikā būs pieprasītas tādas lietas, kā apmācība pie darba devēja vai apmācības konkrētā darba devēja vajadzību apmierināšanai.


Kā jūs redzat nozares attīstību turpmākajos 5-10 gados?


Mūžizglītības industrijas attīstību tuvākajos 5 gados mēs redzam ļoti aktīvu. Šobrīd sabiedrībā pamazām tiek izskausts stereotips par to, ka ir jāmācās tikai skolā. Tas tā nebūt nav, ir jāmācās katru dienu, jo ik dienas mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, kas skar mūsu viedierīces, mūsu digitālās prasmes, tādēļ mācīties nekad nav par vēlu. Profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības vai pilnveides jomās vajadzētu iesaistīties tieši pieaugušo digitālo prasmju attīstībā.

Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Logo-4-Color-1-964x1024.jpg

SIA “Mercuri International”

 • MIPROMS – mērķtiecīga projektu vadība

www.mercuri.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir bda-1.png

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

 • Sertificēts IT drošības vadītājs ar CISM® sertifikāciju
 • Microsoft Teams pārvaldība
 • Datu analīze ar Power BI
 • Prezentāciju un citu vizuālo materiālu veidošana ar dažādiem prezentāciju veidošanas rīkiem
 • Lokālo, attālināto un virtuālo komandu vadīšana izmantojot Office 365 Teams
 • Infografiki – moderns izteiksmes līdzeklis

ww.bda.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir topbsm-1.jpg

SIA “BSM Konsultanti”

 • Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
 • Ražošanas procesu problēmu risināšanas metodes

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Lejupielādēt PDF

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir LDTA_ERAF-projekts_1200x632px-Facebook-1-1024x538.jpg