Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, decembris

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Inovāciju apgūšanai ir nepieciešama labvēlīga vide un likumdošana ir svarīga šī procesa sastāvdaļa

Šī gada novembra izskaņā #5GTechritory blogā Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas – valdības informācijas sistēmu vadītāja valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols dalījās pārdomās par to, kādi varētu būt principi un galvenie izaicinājumi, kas saistīti ar mūsdienīgas un pieguļošas digitālās likumdošanas nodrošināšanu.


Digitālajiem tiesību aktiem neapšaubāmi būs izšķiroša nozīme tajā, kā un cik lielā mērā tehnoloģijas veidos mūsu dzīvi. Tas nodrošinās procesu, kam būs veidojoša loma nākotnes vides veidošanā – analogo un digitālo dimensiju pasaulē, kam ir tendence saplūst kopā. Likumdevēji nevar atļauties būt slikti sagatavoti, bet tajā pašā laikā viņi ir neapskaužamā situācijā – viņiem nav stikla bumbas, kas parāda, kā šī nākotne patiesībā izskatīsies. Ne velti Gatis bija izvēlējies devīzi – citātu no A. Sent-Ekziperī darba: “Kas attiecas uz nākotni, jūsu uzdevums nav to paredzēt, bet gan iespējot”.


Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir viens no #5GTechritory2022 stratēģiskajiem partneriem un jau vairākus gadus pēc kārtas sniedz būtisku ieguldījumu šajā notikumā. Pasākumu #5GTechritory2022 organizē VAS Elektroniskie sakari (Latvijas Elektronisko sakaru birojs). Stratēģiskie partneri – LR VARAM, LMT Innovations, Ziemeļvalstu Ministru padome un Ziemeļvalstu padome un Latvijas digitālais akselerators / EDIH Latvia, kā arī LIAA.


Avots: www.5gtechritory.com

Šaura darbības niša, plašas mācību iespējas

Intervijā piedalās:
Dzintars Zariņš
SIA Dozimetrs
Uzņēmuma vadītājs

Pastāstiet, lūdzu, kas ir SIA DOZIMETRS?


Uzņēmums tika dibināts 1995. gadā, lai nodrošinātu radiācijas mērīšanas iekārtu importu, servisu un izstrādi. Tajā laikā nebija neviena, kas nodarbotos ar radiācijas mērīšanas iekārtu uzstādīšanu uz robežām un mēs sākām ar portālu monitoriem, kurus uzstādījām gan uz robežas, gan lūžņu apstrādes uzņēmumos. Pašreiz esam sākuši izstrādāt paši savus risinājumus loksnes šķeldas mērīšanai un arī izstrādājuši iekārtas atkritumu poligonu vajadzībām. Skatāmies arī uz iespējām izstrādāt citas iekārtas, kas varētu nodrošināt šķeldas apstrādes optimizāciju, piemēram, mitruma mērīšana, un plānojam attīstīt arī citu beramo kravu mērīšanas tehnoloģijas.


Kāda loma ir cilvēku darbam uzņēmuma ikdienā?


Jāatzīst, ka šobrīd atrast cilvēkus, kas būtu spējīgi saprast to, ko mēs darām, nav viegli. Latvijā praktiski nav kodolobjektu un arī speciālisti, kas būtu noderīgi darbam mūsu uzņēmumā, Latvijā netiek sagatavoti. Tādēļ lielākā daļa no mūsu darbiniekiem ir ar ļoti lielu pieredzi, kas iegūta, strādājot Salaspils kodolreaktorā vai arī Latvijas Universitātes laboratorijā, kā arī Latvijas Tehniskās universitātes pētnieki. Darbinieki regulāri mācās piedāvātajās apmācībās un, ja ir iespējams, stažējas arī ārzemēs starptautisko partneru rīkotās mācībās. Viens no svarīgākajiem sadarbības partneriem šajā ziņā mums ir Thermo Fisher (ASV uzņēmums).


Kā jūs nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanu uzņēmumā?


Mācības plānojam atbilstoši tēmai, pie kuras tobrīd strādājam. Bija iespēja mācīties, piemeklējot speciālistus konkrētajā nozarē, kas papildināja zināšanas, kā attīstīt produktus DosiWood un DosiBase, kas ir paredzētas dozimetrijas produktu datu uzkrāšanai un apstrādei.


Kādas ir jūsu atsauksmes par apmācībām “Dozimetru un radiometru kalibrēšana”?


Šīs apmācības pasniedza speciālisti, kas ikdienā strādā nozarē un nodarbojas ar šo iekārtu kalibrēšanu. Tas mums deva iespēju saprast, kādas prasības tiek izvirzītas iekārtām, kādi ir traucējošie faktori, kā arī sniedza ieskatu, kā papildināt programmatūru dozimetrijas datu apstrādē.


Kādas ir jūsu atsauksmes par apmācībām “Koksnes sadedzināšanas pelnu, kā otrreizēji izmantojamu materiālu, raksturojums, ņemot vērā mākslīgās radioaktivitātes ietekmi un ķīmiskos procesus”?


Šajās apmācībās ieguvām zināšanas, kā optimizēt mūsu iekārtas DosiWaste tehniskos parametrus un izpratām koksnes dedzināšanas pelnu dabu un izmantošanu atbilstoši to radioaktīvajam piesārņojumam.


Kādas ir jūsu atsauksmes par apmācībām “Scintilācijas detektori (SCD), datu iegūšana no scintilācijas detektoriem un apstrāde”?


Arī ļoti noderīgas apmācības mūsu iekārtu izstādei, jo šo kursu pasniedza tieši sintilācijas detektoru izstrādātājs un ražotājs, kas apmācīja, kādas īpatnības jāņem vērā, izstrādājot mūsu programmatūru detektoru datu apstrādei, ko mēs integrējām savās programmās DosiWood un DosiWaste.


Domājot par nākotni, kādas apmācības jūs plānojat personāla attīstībai?


Ir doma apgūt tēmas, kas vērstas uz dozimetrijas datu apstrādes personas datu drošības izteiksmē. Latvijā, ES un citur ārzemēs tiek izvirzītas aizvien jaunas prasības datu aizsardzībai, attiecīgi tas ir jāņem vērā, strādājot ar personas datiem. Tai pat laikā ļoti svarīgi ir paaugstināt pašas programmas drošību pret nesankcionētām piekļuvēm no ārpuses, kas prasa lietpratēju atbalstu, lai varētu izvirzīt prasības arī saviem kodētajiem un saistītajiem programmatūras izstrādātājiem.


Kā, jūsuprāt, mainīsies industrija nākamajos 5 gados?


Šis jautājums ir grūti atbildāms, jo Latvijā nav kodolobjektu un mūsu uzņēmumam ir nišas darbība. Konkurence nav liela, jo ir nepieciešami šauri un kvalificēti speciālisti. Lai darbības lauks paplašinātos, ir nepieciešama kodolnoplūde vai militārie pasākumi, kuru ietekmē šāda noplūde notiek, kas, cerams, nekad nenotiks. Normālos apstākļos industrijas attīstība nav paredzama. Ir tikai nišas pasākumi, lai veiktu uzlabojumus jau esošām tehnoloģijām.


Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Logo-4-Color-1-964x1024.jpg

SIA “Mercuri International”

  • MIPROMS – mērķtiecīga projektu vadība
  • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

www.mercuri.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir bda-1.png

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

  • Datu komunikāciju pamati
  • Adobe Illustrator CC pamati
  • ITIL® Pamatkurss
  • Scrum Master Certified (SMC™)

ww.bda.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir topbsm-1.jpg

SIA “BSM Konsultanti”

  • Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
  • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Lejupielādēt PDF

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir LDTA_ERAF-projekts_1200x632px-Facebook-1-1024x538.jpg