Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, decembris 2023

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Digitālās dekādes ziņojums 2023 semināra “Prasmju nākotne” ietvaros

Tā kā 2023. gads ir pasludināts par Eiropas prasmju gadu, tā galvenais uzstādījums ir dot jaunu impulsu mūžizglītībai, sekmēt iedzīvotāju un uzņēmumu pilnvērtīgu iesaisti zaļajā un digitālajā pārejā, atbalstīt inovācijas un konkurētspēju. Šā gada 12.oktobrī norisinājās tiešsaistes seminārs “Prasmju nākotne”, ko organizēja Izglītības un zinātnes ministrija EPALE – pieaugušo izglītība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA).

Semināra laikā tika stāstīts tostarp par Digitālās dekādes ziņojumu 2023. Digitālo prasmju jomā ES ir apņēmusies gādāt par to, lai līdz 2030. gadam vismaz 80% 16–74 gadu vecu iedzīvotāju vidū digitālo pamatprasmju līmenis paaugstinātos un lai IKT speciālistu skaits sasniegtu 20 miljonus.
Ziņojumā atsevišķi ir izdalīti dati par Latviju, kas liecina, ka digitālo prasmju jomā Latvija atrodas nedaudz zem ES vidējā: pamata digitālās prasmes ir tikai 51% iedzīvotāju un tikai 14% uzņēmumu veic savu darbinieku apmācības digitālās prasmēs.

Secināms, ka aizvien aktuālāks kļūst digitālo prasmju jautājums un tā nozīmīgums digitālās pārveides ietekmē, tādēļ Eiropas rekomendācijas mērķu sasniegšanai paredz izmantot Eiropas ietvaru izmantošanu digitālo prasmju attīstībai, esošo resursu metodoloģiju un materiālu atkal izmantošanu un mērogošanu, digitālo prasmju sertifikāciju, pārkvalificēšanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, mikrokredītu sistēmu atsevišķu kompetenču, moduļu atzīšanai un apliecināšanai, individuālos mācību kontus, kā arī īpašs uzsvars tiek veltīts kiberdrošības prasmēm.

Avots: https://epale.ec.europa.eu

Intervijā piedalās:
Dzintars Koknēvičs
SIA Mercuri International
Valdes loceklis un Biznesa konsultants


Apmācības nozīmīgu pārmaiņu ieviešanai uzņēmumā

Kāda ir jūsu pieredze mācību industrijā?

Apmācību un biznesa konsultāciju jomā darbojos jau 30 gadus, un lielākā pieredze ir tieši Mercuri International SIA sastāvā, kur sniedzam pakalpojumus biznesa uzņēmumiem saistībā ar klientu apkalpošanas uzlabošanu, pārdošanas efektivitātes paaugstināšanu, projektu mērķtiecīgu vadīšanu un līdera prasmju attīstīšanu vadītājiem.

Savas karjeras laikā ne tikai pats aktīvi vadu apmācību kursus un individuālas sesijas klātienē, bet pēdējo trīs gadu laikā daudz uzmanības veltu attālinātu apmācību organizēšanai, izmantojot Teams platformu. Sevišķi interesants ir jaunu apmācību programmu veidošanas darbs, kad sākumā no klientiem dzirdam komentārus par kādas izaicinošas situācijas parādīšanos biznesā. Parasti nākamais solis ir veikt biznesa klientu aptauju vai pētījumu par konkrēto problemātiku. Nupat 2023. gada oktobrī un novembrī pētījām, kā pārdošanas darbiniekiem izdodas vai neizdodas parādīt klientiem sadarbības vērtību.

Kad esošā situācija ir skaidra, veidoju pašu apmācību programmu, kurā cenšos iekļaut atbildes uz pētījumā noskaidrotajiem izaicinājumiem un domāju par to, kā aktīvi iesaistīt apmācību dalībniekus papildu metožu apgūšanā.

Kādām mācību metodēm dodat priekšroku mācību procesā?

Gadu gaitā esmu vadījis apmācības daudzos un dažādos formātos. Ir bijušas gan īsas motivējošas 2-3 stundu sesijas, gan apjomīgas vairāku soļu apmācību programmas, kas tiek veiktas pusgada ietvaros. Strādājām gan klātienē, gan vadot apmācības attālināti ar digitālo tehnoloģiju palīdzību.

Man personīgi visefektīvākās liekas tās klātienes apmācības, kad strādājam ar viena atsevišķa uzņēmuma darbiniekiem un ir izvēlēta ļoti konkrēta tēma, piemēram, kā IT uzņēmumā mērķtiecīgi vadīt jaunu pakalpojumu izstrādes projektus. Šādā veidā, fokusējoties uz atsevišķu uzņēmuma darbinieku grupu un strādājot ar konkrētu biznesa procesu vai kompetenču jomu, ir iespējams panākt būtisku darbinieku iesaisti un meistarības pieaugumu.

Man lielāko gandarījumu darbā dod iespēja redzēt, ka pēc apmācību pabeigšanas dalībnieki pielieto apgūtās metodes savā darbībā un sasniedz augstākus biznesa rezultātus.

Cik liela nozīme mācībām ir uzņēmumu ikdienas darba procesos?

Ar mācībām var veiksmīgi sasniegt vairākus mērķus. No atsevišķa darbinieka veiktspējas uzlabošanas līdz nozīmīgu pārmaiņu ieviešanai uzņēmumā.

Individuāli attīstot atsevišķus darbiniekus, katram no darbiniekiem iespējams piemeklēt noderīgāko apmācību risinājumu. Tādēļ esam izveidojuši Mercuri Biznesa skolu, kuras ietvaros dažādu uzņēmumu darbinieki kopā ar citu uzņēmumu pārstāvjiem var apgūt ap 30 dažādas apmācību programmas savas meistarības uzlabošanai. Lai ieviestu pārmaiņas vairāku darbinieku darba stilā, piemēram, lai pilnveidotu klientu apkalpošanas procesu, sadarbība būs daudz apjomīgāka. Sākumā varam novērtēt esošo klientu apmierinātību, pēc tam izveidot klientu apkalpošanas standarta tēzes, tad sarīkot apmācības visiem klientu apkalpošanā iesaistītajiem darbiniekiem, bet pēc apmācībām novērtēt, kā ir mainījies klientu apkalpošanas stils.

Šādi rīkojoties, panākam labāku darbinieka izpratni par jauno darbības modeli, darbinieki apgūst papildu prasmes, kas ir noderīgas “jaunajam veidam”, kā rīkoties, un uzņēmumā veidojas “kritiskā masa” ar kolēģiem, kuri ir gatavi ieviest vajadzīgās pārmaiņas ikdienas darbībā.

Kā vērtējat mākslīgā intelekta iesaisti mācību procesos nākotnē?

It sevišķi šī gada ietvaros redzams, ka klientu interese par mākslīgā intelekta pielietošanu ir pieaugusi. Chat GPT ir viens no populārākajiem tematiem gan kuluāru sarunās apmācību pārtraukumos un kafijas pauzēs, gan arī kā ideja iekļaut AI tēmu apmācību procesā. Mercuri darbībā mākslīgo intelektu izmantojam, lai analizētu tirgus pētījumos iegūtos brīvā teksta komentārus un meklētu tajos likumsakarības. Saskatu arī būtisku mākslīgā intelekta izmantošanas pieaugumu jomās, kur ir vajadzīga radoša ideju ģenerēšana, bet komandā idejas ir apsīkušas…

Neskatoties uz to, ka visjaudīgāk mākslīgais intelekts pašreiz darbojas angļu valodā, arī pieprasījumi latviešu valodā ir vairākkārtīgi devuši maniem klientiem ierosmi attīstīt mākslīgā intelekta piedāvātās versijas un izveidot veiksmīgāku ziņu mārketinga vajadzībām vai pārdošanas palīginstrumentu pilnveidošanai. Prognozēju, ka radošajās profesijās mākslīgā intelekta pielietošana nākotnē būtiski pieaugs, un labāka izpratne par mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām būs vajadzīga gan produktu attīstības un mārketinga speciālistiem, gan arī pārdošanas darbiniekiem un klientu menedžeriem.

Tādēļ 2024. gada 13. februārī Mercuri International sadarbībā ar AVAUS Zviedrijā rīko mākslīgā intelekta konferenci AI: Beyond the Hype, kurā sniegsim ieskatu tajā, kas biznesa profesionāļiem jāzina par AI izmantošanas iespējām un arī riskiem.

Aicinu rezervēt laiku un klikšķināt uz sekojošās saites, lai rezervētu bezmaksas biļeti uz attālināto pieslēgšanos konferencei: https://www.trippus.net/AI-beyond-the-hype-2024

Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Logo-4-Color-1-964x1024.jpg

SIA “Mercuri International”

  • MIPROMS – mērķtiecīga projektu vadība
  • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

www.mercuri.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir bda-1.png

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

  • Datu komunikāciju pamati
  • Adobe Illustrator CC pamati
  • ITIL® Pamatkurss
  • Scrum Master Certified (SMC™)

ww.bda.lv


Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir topbsm-1.jpg

SIA “BSM Konsultanti”

  • Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
  • Efektivitātes paaugstināšana uzņēmuma procesu pārvaldībā

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv


Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Lejupielādēt PDF