Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Jaunumi no LDTA nodarbināto apmācību projekta, augusts

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2

Exonicus” veiksmīgi paplašinājis medicīnas tehnoloģiju robežas

“Exonicus” (pazīstams arī kā “Anatomy Next”) ir medicīnas tehnoloģiju jaunuzņēmums, kas ar virtuālās realitātes (VR) palīdzību digitalizē anatomijas apguvi. Risinājums paredzēts medicīnas studentiem, pasniedzējiem un medicīnas darbiniekiem. “Exonicus” 2014. gadā tika dibināts kā digitālās izdevniecības uzņēmums un publicēja grāmatu par cilvēka ķermeņa anatomiju, kas plaši izmantota lielākajās kinostudijās, kā arī mākslinieku un zinātnieku vidū. Uzņēmums sāka ar redzes nerva digitalizāciju. Soli pa solim ir digitalizēts viss cilvēka ķermenis.


“Exonicus” ir veiksmīgi izdevies paplašināt medicīnas tehnoloģiju robežas. Uzņēmuma inovatīvais biznesa modelis krietni paātrinājis medicīnas apgūšanas procesu, kā arī uzlabojis pacientu aprūpes vispārējo kvalitāti. Rezultāts – ievērojams laika un naudas resursu ietaupījums, kā arī iespēja vienlīdz ilgā laikā glābt vairāk cilvēku.


Panākumu atslēga: “Mūsu uzņēmuma konkurētspēju veicina attiecības ar ASV Aizsardzības departamentu, kontakti ar pasaules mēroga augstskolu vadošajiem medicīnas pedagogiem un fakts, ka produktu attīstība notiek Latvijā. Tas nozīmē, ka mums ir tieša piekļuve kvalificētiem programmatūras inženieriem, māksliniekiem un medicīnas speciālistiem,” saka Sandis Kondrāts, “Exonicus” izpilddirektors.

Avots: https://labsoflatvia.com


Jaunas prasmes un zināšanas, lai padarītu ražošanas procesus ērtākus, ātrākus un labākus


Intervējamais: Guntis Dlohi
SIA PERUZA / Pārdošanas daļas vadītājs

Pastāstiet īsumā par savu uzņēmumu, ar ko nodarbojas PERUZA?


PERUZA ir uzņēmums, kas no 1991. gada izstrādā un ražo iekārtas automatizācijai un pārtikas rūpniecībai. Uzņēmuma vēsturi var iedalīt vairākos nozīmīgos attīstības posmos. Uzņēmuma pirmsākumi ir meklējami zivju pārstrādes uzņēmuma “Auda” tehniskajā departamentā, kur departamenta vadītājs bija PERUZA dibinātājs Arnis Petrānis. Apvienojot pieredzi ražošanas procesos ar pieredzi konstruēšanā, PERUZA ir apmācījusi un izaudzinājusi daudzus izcilus inženierus.


Kā ir attīstījies personāls uzņēmuma darbības laikā?


PERUZA vienmēr ir nodrošinājusi auglīgu augsni darbinieku izaugsmei un ir veicinājusi savstarpējo darbinieku zināšanu apmaiņu. Pieredzējušākie inženieri PERUZA kolektīvā pievienojās no plaši zināmās VEF rūpnīcas. Pakāpeniski šīs unikālās zināšanas tika ietērptas jaunākos un modernākos tehnoloģiskos risinājumos. Katrs jaunais kolēģis ir devis savu pienesumu PERUZA attīstībai. Ja pirms 2000. gada visi rasējumi tapa ar roku, tad tagad, vairāk kā 15 gadus, pilnīgi visas iekārtas top datormodelēšanas procesa rezultātā. Šo visu ir ieviesuši PERUZA cilvēki, kas ir veltījuši laiku un mācījušies, kā padarīt ikdienas ražošanas procesus ērtākus, ātrākus un labākus.


Kādas nozīmīgas izmaiņas ir piedzīvojis uzņēmums?


Nākamais attīstības posms bija ražotnes paplašināšana 2007. gadā. Ražotnes paplašināšana deva iespēju izstrādāt savus unikālos produktus, kas pašreiz tiek pārdoti visā pasaulē. Tika izmainīti arī tirgi, uz kuriem uzņēmums koncentrējās. Šī attīstība arī iekļāva daudz lielāku atbildību darbiniekiem par iekšējo attīstību. Izstrādājot šos unikālos produktus, tiek iesaistīti pilnīgi visi darbinieki no dažādām nodaļām. Pārdošanas un ražošanas speciālistiem, konstruktoriem, elektroinženieriem ir jāstrādā kopā, lai identificētu, ko izstrādāt, kā to izstrādāt un, galu galā, kā to ekonomiski izdevīgi būtu uzbūvēt. Lai šo paveiktu, bija nepieciešams uzlabot iekšējos vadības procesus. Pateicoties visas komandas vēlmei attīstīties, tika paveikts ļoti daudz – izstrādāti jauni vadības un finanšu uzskaites procesi, tika izstrādātas jaunas iekārtas un risinājumi, kas mūsu klientiem ir palīdzējušas ietaupīt miljoniem eiro. No 2007. – 2016. gadam kopumā tika radīti simtiem jaunu iekārtu un risinājumu.

2016. gadā uzņēmums pieņēma lēmumu paplašināt savu pārtikas pārstrādes iekārtu klāstu ar robotizētiem un automatizētiem pakošanas un paletizācijas risinājumiem. “Tā bija sava veida dabiska produktu klāstu attīstība. Ja iepriekš PERUZA spēja nodrošināt izejvielu saņemšanu un pārstrādi, tad iepakošana un paletizācija šķita dabisks solis, uz ko tiekties,” tā pārdošanas daļas vadītājs Guntis Dlohi komentē uzņēmuma produktu portfeļa paplašināšanu.


Kas bija uzņēmuma veiksmes atslēga, lai sasniegtu šos uzstādītos mērķus?


Lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, PERUZA komandai bija atkārtoti jāapgūst pilnīgi jaunas prasmes un zināšanas. Neskatoties uz izaicinājumiem, PERUZA komanda ir godam sasniegusi veiksmīgu rezultātu. 2022. gadā PERUZA ir kļuvis par vienu no vadošajiem automatizācijas un robotizācijas uzņēmumiem pārtikas ražošanā Baltijā. Un tas ir izdarīts tikai tādēļ, ka komandas dalībnieki piekrita apgūt jaunas zināšanas, tostarp, programmēšanu, projektu vadību un citas apmācības, kas uzņēmumu virzīja tuvāk mērķu sasniegšanai.


Kādu ieguldījumu ir sniedzis darbinieku sastāvs?


Pateicoties komandas darbam, PERUZA ražotās robotizētās līnijas darbojas Ādažu čipsu, Spilvas, Guttas, Cēsu alus, Tērvetes alus, Ķekavas vistu un citās ražotnēs. Tomēr PERUZA komanda neaprobežojās tikai ar Baltijas tirgu un 2021. gadā uzstādīja jau pirmās robotizētās ražotnes Islandē.


Kādi izaicinājumi plānojami tuvākajā nākotnē?


Nākamie attīstības posmi paredz uzņēmuma produktu portfeļa paplašināšanu. Tāpat arī nākamajos procesos plānots attīstīt saldēšanu un noliktavu un paku sūtījumu šķirošanas risinājumus. “Nākotnes attīstība tiks vērsta uz precīzāku un automatizētāku pakošanas risinājumu ražošanu, kā arī uz e-komercijas un paku šķirošanas risinājumu attīstību,” komentē G. Dlohi. “Jau pašreiz redzam, kā mainās mūsu klientu, rūpnīcu klientu uzvedība. Gala patērētājs vēlas saņemt arvien kvalitatīvāku un precīzi iepakotu produktu, pasūtītu internetā un piegādātu tajā pat dienā. Tādēļ viens no mūsu attīstības virzieniem būs virzīts uz to. Šāda attīstība, protams, izsauks nākamo attīstības un apmācību vilni, tas noteikti būs interesanti un tā vērts!” Jau 2022. gada vidū PERUZA portfolio ir vairāki paveikti projekti automatizētai paku šķirošanai un noliktavas automatizācijas risinājumiem, kas ļauj apstrādāt miljoniem paku un iepakojumu gadā.

SIA “PERUZA” atsauksme par 1.2.2.1/19/A/001 projekta ietvaros izietām apmācībām: 

 • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem

“Mēs darbojamies starptautiskajā tirgū un vēlamies arvien paplašināt savus mērogus, tāpēc jaunu klientu un tirgu iekarošanai svarīgas ir tādas pārrunu prasmes, kuras noved pie noslēgtiem līgumiem un apmierinātiem klientiem. Apmācības bija ļoti noderīgas un profesionāli novadītas.”


Informācija par dažiem no projekta ietvaros pieejamiem kursiem

SIA “Mercuri International”

 • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem
 • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai
 • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana

www.mercuri.lv

………………………..

SIA “Baltijas datoru akadēmija”

 • ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan & Improve
 • Scrum Master Certified (SMC™)
 • Java EE 7: Back-End Server Application Development
 • Java EE 7: Front-end Web Application Development
 • Java SE: Programming I
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

ww.bda.lv

……………………….

SIA “BSM Konsultanti”

 • Ražošanas / pakalpojuma sniegšanas uzņēmuma augstākas pievienotās vērtības stratēģija
 • Ražošanas procesu problēmu risināšanas metodes

www.bsm.lv


Atbalsta projekta noteikumi

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.


Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.
ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.


Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Kontaktinformācija:
apmacibas@itnet.lv

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/


Publicēts: 11.08.2022