Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
ITTE Alianses

2011.gada 12.augustā

Notika ITTE  Alianses dalīborganizāciju pārstāvji sapulce, kurā piedalījās: Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) valdes loceklis Dzintars Zariņš,  Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA) izpilddirektore Inese Cvetkova,  Latvijas Telekomunikāciju asociāciju (LTA) izpilddirektors Jānis Lelis, Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas (LEKA) valdes priekšsēdētājs Ilmārs Muuls,  Latvijas Interneta asociāciju (LIA) pilnvarotais pārstāvis Vladislavs Gurmans. Sapulce tika sasaukta, lai apspriestu  jaunu stratēģisku projektu ieviešanu 2014.- 2020. periodā un sniegtu Satiksmes ministrijai atbildes par konkrētiem projektiem un vīzijām šim laika posmam. Pēc debatēm Alianses dalīborganizācijas vienojās, ka nākamā sapulce sasaucama 24.08.2011. plkst. 15.00 paplašinātā sastāvā, papildus pieaicinot trīs lietpratējus no katras dalīborganizācijas, lai izstrādātu ITTE ALIANSES priekšlikumu struktūru un sagatavošanas kārtību.

Izvērtējot Alianses tālākās darbības modeli, pēc Dzintara Zariņa ierosinājuma rotācijas kārtībā par Alianses pārstāvošo dalīborganizāciju noteikt LIKTA.