Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
IT produktu vairumtirdzniecības uzņēmums „ELKO Latvija” iestājās Latvijas Datortehnoloģiju asociācijā (LDTA)

 

2004. gada 22. jūlijs

Kārtējā LDTA Valdes sēdē tika uzņemts jauns biedrs – reģiona lielākais IT produktu vairumtirdzniecības uzņēmums „ELKO Latvija”.

Valde uzklausīja izpilddirektora Dz. Zariņa informāciju par aktivitātēm 2004.gada 27.aprīļa Ministru Kabineta noteikumu Nr.443 grozījumu sagatavošanā. Valde atzinīgi novērtēja Kultūras ministrijas piekrišanu veidot darba grupu, kurā būtu iesaistītas visas ieinteresētās puses, tomēr uzsverot, ka nekavējoties jāaptur organizācijas AKKA/LAA tiesības iekasēt jebkādus maksājumus par datu nesējiem, līdz pretrunīgo MK noteikumu Nr.443 grozījumu pieņemšanai.

Atsaucoties Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) aicinājumam, valde izveidoja darba grupu priekšlikumu izstrādei normatīvo aktu grozījumiem IT produktu iepirkumu gadījumiem.

Latvijas Datortehnoloģiju asociācija dibināta 1997 gadā un ir vecākā Latvijas Informātikas uzņēmumu asociācija, kas apvieno juridiskas personas; lielākos vairumtirgotājus, sistēmu integratorus, kā arī virkni programmatūras izstrādes uzņēmumu. LDTA ir pozitīva sadarbības pieredze ar muitu, valsts ieņēmumu dienestu, policiju un citām valsts struktūrām, kas ļauj korekti risināt neskaidros jautājumus veicot procedūras, kas saistītas ar valsts iepirkumu izvērtēšanu un muitas darbu. LDTA ir piedalījusies daudzās valsts struktūru iniciētās ekspertīzēs. Viens no LDTA pamatuzdevumiem ir Latvijas IT produktu tirgus sakārtošana un godīgas konkurences apstākļu radīšana.