Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
IT nozares uzņēmumi uzsāk tiesas procesus pret starptautisko apdrošinātāju Euler Hermes

2010. gada 20. aprīlis

IT preču vairumtirdzniecībā izplatīta prakse ir veikt klientu kredītrisku apdrošināšanu. Latvijas IT tirgū līdz krīzei šī prakse bija plaši izplatīta un ievērojamu daļu no riskiem apdrošināja starptautiskas kompānijas Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Latvijas filiāle (Euler Hermes). Taču pēdējā laikā, neskatoties uz izveidojušos sadarbības praksi un galvenais – iepriekš ar Euler Hermes noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem (polisēm), vairāki Latvijas datortehnoloģiju asociācijas (LDTA) biedri kā apdrošinājuma ņēmēji arvien biežāk saskārušies ar Euler Hermes kā apdrošinātāja apzinātu izvairīšanos no uzņemto saistību izpildes. Kā jau medijos ziņots – 2009. gada vasarā Euler Hermes samazināja uzticības reitingu Latvijai un Lietuvai. Šim lēmumam sekoja Euler Hermes negaidīts paziņojums par komerckredītu apdrošināšanas pārtraukšanu Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem. Apdrošinātāja pēkšņais lēmums izsauca IT tirgus dalībnieku maksātnespējas vilni, jo būtiski tika ietekmēta daudzu IT kompāniju likviditāte un spēja neparedzēti īsā termiņā veikt norēķinus par piegādātajām precēm. Rezultātā – vairāki LDTA biedri ir bijuši spiesti vērsties pie apdrošinātāja Euler Hermes ar pieteikumiem izmaksāt atlīdzības par apdrošināšanas gadījumu iestāšanos. Diemžēl virkne LDTA biedri – IT vairumtirgotāji ir saskārušies ar situāciju, kad apdrošinātājs negodprātīgi un dažādos formālos veidos izvairās no savu uzņemto saistību pildīšanas. Šāda negodprātīga rīcība rada pamatotas bažas par Euler Hermes spēju pildīt savas saistības un likumā noteiktos pienākumus. Par Euler Hermes apdrošināšanas polišu un nozares regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ir informēta arī apdrošinātāju pārraugošā institūcija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Komisija ir uzsākusi pārbaudi šajā lietā. Vairāki LDTA biedri ir neapmierināti ar Euler Hermes darbību un pauduši gatavību turpināt savu tiesību aizstāvēšanu tiesā. Par Latvijas Datortehnoloģiju asociāciju: Latvijas Datortehnoloģiju asociācija dibināta 1997. gadā un ir vecākā Latvijas Informātikas uzņēmumu asociācija, kas apvieno juridiskas personas; lielākos vairumtirgotājus, sistēmu integratorus, kā arī virkni programmatūras izstrādes uzņēmumu. Viens no LDTA pamatuzdevumiem ir Latvijas IT produktu tirgus sakārtošana un godīgas konkurences apstākļu radīšana. Par Latvijas informācijas tehnoloģijas nozari: Neskatoties uz problēmām ar komerckredītu apdrošināšanu, atsevišķu IT nozares uzņēmumu maksātnespējas gadījumiem un vispārējo ekonomisko situāciju valstī, vairāku IT nozares uzņēmumu finanšu rezultāti šogad ir pieauguši salīdzinot ar pagājušā gada pirmo kvartālu. Plānots, ka nozarē šī pozitīvā tendence saglabāsies. Informāciju sagatavoja LDTA