Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Gada pārskata Sapulce

2017. gada 29. marts

Gada pārskata Sapulce notiks  31. martā plkst 14.00. Andrejostas ielā 4, uzņēmuma AQUA LUNA  zālē,

Darba kārtībā:

  • Valdes atskaite par paveiktajiem darbiem 2016. gadā un plānoto 2018 . gadā.
  • Atskaite par tēriņiem un revidenta ziņojums par grāmatvedības uzskaiti.
  • Sapulcē piedalījās uzaicinātie, sadarbības partneri, apspriedīsim arī fondu piesaistes jautājumus uzņēmējdarbības atbalstam, kā arī dažādus jautājumus.