Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Dzintaru Zariņu atkārtoti apstiprina par Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas (LDTA) vadītāju

2008. gada 26. marts.

LDTA Sapulce gadskārtējā sēdē 2008.gada 26.martā apstiprināja līdzšinējā Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas valdes locekļa Dzintara Zariņa (dz. 1962.) pilnvaras vēl uz vienu gadu. Dz. Zariņš šajā amatā strādā jau kopš 1999. gada, kad pārņēma asociācijas vadību no Linarda Muciņa. Saskaņā ar asociācijas statūtiem, valdes locekļa pilnvaras ir jāapstiprina katru gadu.

Sapulcē piedalījās Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītājs Viesturs Krievāns, kurš iepazīstināja ar sekretariāta darbības stratēģiju un iespējām tālākai sadarbībai ar asociāciju.

Šajā sapulcē īpaša uzmanība tika pievērsta datortehnikas parametru kontroles un kvalitātes standartu prasību ievērošanai un nodrošināšanai. Latvijas Elektonikas iekārtu testēšanas centra vadītājs Vladimirs Novikovs asociācijas biedrus iepazīstināja ar jaunām iespējām Latvijas ražotājiem, ko sniedz viņa pārstāvētais testēšanas centrs. V. Novikovs informēja par pētījumu, kurā identificēja daudzu Ķīnā ražotu datoru barošanas bloku neatbilstību Eiropas standartiem un negatīvajām sekām, kas var rasties lietojot šādas iekārtas.
Sapulces dalībnieki noklausījās A/s Latvijas Zaļais elektrons (LZE) valdes locekļa Ulda Vītes atskaiti par paveikto 2007. gadā. A/s Latvijas Zaļais elektrons ir elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju dibinātu personu apvienību (nozares asociāciju) nodibināts EEI atkritumu apsaimniekotājs, kura akcionāre ir arī LDTA.

Latvijas Datortehnoloģiju asociācija dibināta 1997. gadā un ir vecākā Latvijas Informātikas uzņēmumu asociācija, kas apvieno juridiskas personas; lielākos vairumtirgotājus, sistēmu integratorus, kā arī virkni programmatūras izstrādes uzņēmumu. Viens no LDTA pamatuzdevumiem ir Latvijas IT produktu tirgus sakārtošana un godīgas konkurences apstākļu radīšana.