Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Dzintars Zariņš paraksta vēstuli Satversmes tiesai

2011. gada 10.decembrī

Sakarā ar to, ka, AKKA/LAA un citas tiesību īpašnieku organizācijas ir iesniegušas sūdzību Satversmes tiesā, lai panāktu visu iespējamo nesēju un iekārtu aplikšanu ar nesēju atlīdzību, tika sagatavota nozares asociāciju vēstule.
Valdības pozīcija šajā lietā jau ir iesniegta un Satversmes tiesa plāno lietas sagatavošanu pabeigt līdz 2012.gada 31.janvārim.
Tāpat kā iepriekš diskusijās Kultūras ministrijas ietvaros, arī šoreiz asociācijas ir izteikušas gatavību vienoties par kopīgu nozares viedokli, ko iesniegt Satversmes tiesai, lai informētu tiesu par argumentiem un apsvērumiem, ko, visticamāk, noklusēs autori un, iespējams, nepateiks arī valdības pārstāvji. Kopīgs asociāciju viedoklis viennozīmīgi būs ietekmīgāks arguments lietas ietvaros kā katras atsevišķas asociācijas viedoklis.

http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/Relize%202011-17-03.htm

http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/Lemums%202011-17-03.htm