Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001 ), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem:           30-50%

Vidējiem komersantiem:           60%

Mazajiem komersantiem:          70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;

345 20 Projektu vadība;

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;

48 482 Datoru lietošana;

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

48 484 Programmēšana;

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

85 Vides aizsardzība;

22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;

342 01 Mārketings un tirdzniecība;

345 01 Biznesa vadība;

               345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli; 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas; 345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”, 345 20 Projektu vadība; 345 04 Mārketings un tirdzniecība. 

IKT un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:

Dzinatrs Zariņš, LDTA vadītājs

apmacibas@itnet.lv 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija

PIEVIENOTS DATU FAILS

Informācija ievietota: 10.06.2022.

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001 ), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 13.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem:           30-50%

Vidējiem komersantiem:           60%

Mazajiem komersantiem:          70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 200 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 100 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 21 komersantu un 264 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir IKT un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;

345 20 Projektu vadība;

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;

48 482 Datoru lietošana;

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

48 484 Programmēšana;

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

85 Vides aizsardzība;

22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;

342 01 Mārketings un tirdzniecība;

345 01 Biznesa vadība;

               345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli; 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas; 345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”, 345 20 Projektu vadība; 345 04 Mārketings un tirdzniecība. 

IKT un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:

Dzinatrs Zariņš, LDTA vadītājs

apmacibas@itnet.lv 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@itnet.lv

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija

Informācija ievietota: 10.12.2021.

LDTA biedru sapulce

2017. gada 31. martā

LDTA biedru sapulce

Sapulcē tika apstiprināts Gada pārskats, vadības ziņojums un revidenta atzinums. Par valdes locekli tika ievēlēts līdzšinējais vadītājs- Dzintars Zariņš.

LDTA biedri apsprieda iespējas turpināt darbu struktūrfondu piesaistei, saskaņā ar jaunajām prasībām ES struktūrfondu projektu realizācijā (kopš 2016. gada plānošanas perioda), kā arī CFLA (Centrālās

finanšu un līgumu aģentūras) darba specifiku to pārraudzībā.

Tika atzīts, ka jāturpina darbs, lai paplašinātu reversā PVN pielietojumu elektronikas produktiem, kas, kā pierādīja iepriekšējā pieredze, sekmē godīgas konkurences principu realizēšanu un nodrošina papildus ieņēmumus valsts budžetā.

 

LDTA aicina izmantot iespējas doties Tirdzniecības misijās

2016. gada 15. jūnijs

2015. gada nogalē, vairākās LDTA biedru sapulcēs tika apskatītas iespējas organizēt Latvijas IKT nozares tirdzniecības misijas 2016.gadā. Tirdzniecības misijas galamērķis, Taivāna,

tika izvēlēts kā vieta, kur ik gadus rīko plašus un pasaulē atzītus IT forumus, kas varētu nodrošināt nepastarpinātu biznesa attiecību veidošanu ar pasaules, it īpaši Āzijas, vadošajām IT kompānijām, lai perspektīvā nodrošinātu potenciāli izdevīgu eksporta līgumu slēgšanu. Latvijas IKT nozares komersantu Tirdzniecības misija Taivānā notika no 31.05.2016 līdz 04.06.2016, tā deva iespēju atrast jaunas produktu un IT izstrāžu eksporta iespējas Taivānā, Ķīnā un citās Āzijas valstīs. Misijas laikā norisinājās virkne dažādu tikšanos ar vietējām Āzijas komersantu IKT kompānijām, kā arī globālo klientu pārstāvjiem, lai prezentētu Latvijas IKT uzņēmumu kapacitāti un kompetenci. Īpaša tikšanās notika EUROPEAN CAMBER OF COMMERCE TAIWAN ( http://www.ecct.com.tw/ ), kur misijas dalībnieki uzklausīja viedokli par Taivānas un Āzijas tirgus īpatnībām kopumā un pasākumiem kas veicami, lai Latvijas uzņēmumi spētu ieiet jaunos eksporta tirgos šajā reģionā.

 

Paziņojums par LDTA BIEDRU SAPULCI

LDTA Biedru https://viagrageneriquefr24.com sapulce notiks 2016. gada 31. marās plkst 14.00
Nories vieta:   Albert Hotel,  Dzirnavu iela 33

Darba kārtība:

1.  Jaunu biedru uzņemšana.
2.  Informācija par plānotajiem projektiem ES struktūrfondu projektiem.
3. Informācija par paveikto un veicamo melnā un pelēkā tirgus apkarošanā, stratēģijas izstrāde.
4. Revidenta ziņojums un Gada pārskata apstiprināšana.
5. Valdes locekļa un revīzijas komisijas vēlēšanas.
6. Dažādi

Piedalīsies arī viesi

Latvijas Datortehnoloģiju asociācija ar ESF atbalstu sekmīgi īstenoja nodarbināto apmācību projektu nozares komersantu konkurētspējas veicināšanai.

2015.gada 5. oktobrī


Kopš. 2010. gada 9. novembra Latvijas Datortehnoloģiju asociācija

(LDTA)  sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot ESF finansiālo atbalstu, īstenoja projektu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (projekta līguma Nr. L-APA-10-0020 ). Projekta mērķis – IKT  un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšana, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, jauno apmācību virzienu un to kritēriju noteikšana saskaņā ar IKT un saistīto nozaru uzņēmumu nozares vajadzībām, tādējādi veicinot uzņēmumu un pašnodarbināto personu konkurētspēju un attīstību. Projekts realizēts partnerībā ar citām Biedrībām un komersantiem, tādējādi nodrošinot projekta plašāku pieejamību nozares komersantiem visā Latvijā un daudzpusīgāku  mācību programmas realizāciju. Projekts noslēdzies 2015.gada 1.jūnijā.
Projekta norisi raksturojošie rādītāji:
– Projekta realizācijā iesaistījušies vairāk kā 280 projekta partneri – komersanti.
– LDTA piedāvā projekta partneriem vairāk kā 350 mācību kursus;
– Projekta ietvaros LDTA organizētajās apmācību programmās piedalījušās vairāk kā
2100 nodarbinātas personas.

LDTA valdes loceklis Dzintars Zariņš piedalās Autortiesību likuma darba grupas sanāksmē.

2015. gada 25. septembris


Šodienas sanāksmē līdzšinējais Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītājs un autortiesību viagrageneriquefr24.com eksperts Rihards Gulbis prezentēja materiālu un aicināja sniegt viedokli un priekšlikumus saistībā ar piedāvāto kolektīvā pārvaldījuma sistēmas regulējuma risinājumu un citiem jautājumiem, kas tika apspriesti sanāksmes laikā. Provizoriskais nākamās darba grupas sanāksmes laiks ir šī gada 30. oktobris. Interesenti, LDTA biedri, var saņemt prezentāciju pieprasot to man. Šajā sapulcē jautājumi, kas saistās ar t.s. Datu nesēju atlīdzības jautājumu, netika apspriesti

 

Aizdomas par negodīgu komercpraksi interneta veikalos.

2014. gada 29. augustā

Latvijā strādā tīmekļa vietnes, kurās preces, arī

IT produktus, var iegādāties par neticami zemu cenu, kas nozares lietpratējiem liek izdarīt secinājumu, ka te darbojas negodīga, pat noziedzīga, shēma nodokļu nemaksāšanai. LDTA apkopo datus par šādām vietnēm, lai veiktu darbības negodīgas konkurences novēršanai.

Ar ko riskē pircējs, kurš nopircis neticami lēti kādu IT produktu? Daži piemēri – nedroša vai neeksistējoša garantija, iespējama produkta neatbilstība reģionālajām prasībām un standartiem.

Jāatgādina, ka pērkot preces un pakalpojumus jebkur Eiropas Savienībā-tīmekļa vietnē, vietējā veikalā vai no ārzemju pārdevēja- ES tiesību akti jūs aizsargā (tā tam vajadzētu būt) pret negodīgu komercpraksi. Reklamējot, pārdodot vai piegādājot preces, uzņēmumiem jums jāsniedz pietiekami precīza informācija (sk. jūsu tiesības uz informāciju internetā), lai jūs spētu pieņemt kompetentu lēmumu par pirkumu. Ja ne, uzņēmumu darbību var uzskatīt par negodīgu.

Ja jums ir zināmi gadījumi, kas rada aizdomas par pārdevēja goda prātu, lūdzu informēt LDTA.

 

Sanāksme par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību”

2014. gada 17. jūnijā

17. jūnijā, Kultūras ministrijas Lielajā zālē, notika darba grupas Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321 „Noteikumi par 17. jūnijā, Kultūras ministrijas Lielajā zālē, notika darba grupas Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību”
3. un 4.punkta izvērtēšanai sanāksme.
Sanāksmē tika apspriesta pētījuma veikšanas nepieciešamība un iespējamība, par Latvijas iedzīvotāju kopēšanas paradumiem personiskai lietošanai. Kultūras ministrijas pārstāvji arī informēja par Valsts kancelejas organizētā pētījuma „Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma viagrageneriquefr24.com aizsardzības nodrošināšanai”
rezultātiem, kā arī citām aktualitātēm nesēja atlīdzības jomā Latvijas un Eiropas Savienības līmenī.
LDTA kpā ar LIKTA pārstāvjiem uzklausīja piedāvājumus, par pētījuma finansēšanas formām, iesaistot gan valsts, gan nozares asociāciju un autortiesību aizsargātāju resursus. Ja ieinteresētās puses vienosies par pētījuma finansēšanas shēmu un dalībniekiem, tad dienas kārtībā būs karstas diskusijas par pētījumā iekļaujamo jautājumu loku apskatāmajām tehnoloģijām, jo fiziskie datu nesēji autoraizsargātu darbu lietošanai, arvien vairāk zaudē aktualitāti attīstoties mākoņtehnoloģijām.

Sanāksmē LDTA pārstāvēja Dzintars Zariņš.

LTDA sapulce un vadītāja vēlēšanas

2014. gada 31.martā

Viesnīca Gutenbergs, Doma laukumā 1, notika LDTA sapulce. Dalībnieki uzklausīja

valdes ziņojumu un apstiprināja 2013. gada pārskatu.

Par LDTA valdes locekli nākamajam periodam ievēlēja Dzintaru Zariņu.