Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu

Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/001 ), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 452 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 540 000.00.

Biedrības “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija” nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas, kā arī šajā nozarē integrētās un saistītās nozares un apakšnozares, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.  

IKT un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 12.12.2020.

Kontaktinformācija:

Dzintars Zariņš, LDTA vadītājs

apmacibas@itnet.lv