Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Vispārējās valdības budžetā pārpalikums 3,4 milj. eiro

2017.gada 26. aprīlī

 

“Vispārējās valdības budžeta pārpalikums 2016. gadā bija 3,4 milj. eiro jeb 0.01 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds uz 2016. gada beigām bija 10 038,3 milj. eiro jeb 40,1 % no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijai apkopotie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2017. gada aprīļa notifikācijas1 rezultāti. ”  LDTA šo patīkamo ziņu uzskata par praktisku pierādījumu tam, ka ieviešot reversā PVN pielietojumu elektronikas produktiem, samazinās negodīgo uzņēmēju un viņu iespējamo piesedzēju, izredzes izlaupīt valsts budžetu veidojot PVN izkrāpšanas shēmas.

LDTA biedru sapulce

2017. gada 31. martā

LDTA biedru sapulce

Sapulcē tika apstiprināts Gada pārskats, vadības ziņojums un revidenta atzinums. Par valdes locekli tika ievēlēts līdzšinējais vadītājs- Dzintars Zariņš.

LDTA biedri apsprieda iespējas turpināt darbu struktūrfondu piesaistei, saskaņā ar jaunajām prasībām ES struktūrfondu projektu realizācijā (kopš 2016. gada plānošanas perioda), kā arī CFLA (Centrālās

finanšu un līgumu aģentūras) darba specifiku to pārraudzībā.

Tika atzīts, ka jāturpina darbs, lai paplašinātu reversā PVN pielietojumu elektronikas produktiem, kas, kā pierādīja iepriekšējā pieredze, sekmē godīgas konkurences principu realizēšanu un nodrošina papildus ieņēmumus valsts budžetā.

 

Gada pārskata Sapulce

2017. gada 29. marts

Gada pārskata Sapulce notiks  31. martā plkst 14.00. Andrejostas ielā 4, uzņēmuma AQUA LUNA  zālē,

Darba kārtībā:

  • Valdes atskaite par paveiktajiem darbiem 2016. gadā un plānoto 2018 . gadā.
  • Atskaite par tēriņiem un revidenta ziņojums par grāmatvedības uzskaiti.
  • Sapulcē piedalījās uzaicinātie, sadarbības partneri, apspriedīsim arī fondu piesaistes jautājumus uzņēmējdarbības atbalstam, kā arī dažādus jautājumus.

 

LDTA valdes loceklis Dzintars Zariņš piedalījās LTV raidījumā “Aizliegtais paņēmiens”

 

2017. gada 13. februārī

 

LDTA valdes loceklis Dzintars Zariņš piedalījās LTV raidījumā “Aizliegtais paņēmiens”, kurā apskatīja datoru remonta iespējas un problēmas Latvijā.

Tirdzniecības misijas- LDTA biedru attīstības atbalstam

2017. gada 1. februāris

Laikā no 2017.gada 23.-27.janvārim, LDTA biedri atradās tirdzniecības misijā Londonā.26.janvārī notika nozīmīga tikšanās ar starptautisku tirdzniecības asociāciju COMPTIA – vienu no vadošajiem progresa virzītājiem informācijas tehnoloģiju nozarē. Asociācija COMPTIA nodarbojas ar globālā tirgus un tendenču izpēti, kā arī sniedz palīdzību ārvalstu uzņēmumiem ienākt eksporta tirgos (t.sk. Lielbritānijā). Turklāt,COMPTIA ir viena no vadošajām organizācijām, kas veicina ražotāja neitrālu apmācību un sertifikācijas programmu izstrādi un uzturēšanu. LDTA ir organizējusi arī citas tirdzniecības misijas atbilstoši uzņēmēju vajadzībām.

LDTA aicina izmantot iespējas doties Tirdzniecības misijās

2016. gada 15. jūnijs

2015. gada nogalē, vairākās LDTA biedru sapulcēs tika apskatītas iespējas organizēt Latvijas IKT nozares tirdzniecības misijas 2016.gadā. Tirdzniecības misijas galamērķis, Taivāna,

tika izvēlēts kā vieta, kur ik gadus rīko plašus un pasaulē atzītus IT forumus, kas varētu nodrošināt nepastarpinātu biznesa attiecību veidošanu ar pasaules, it īpaši Āzijas, vadošajām IT kompānijām, lai perspektīvā nodrošinātu potenciāli izdevīgu eksporta līgumu slēgšanu. Latvijas IKT nozares komersantu Tirdzniecības misija Taivānā notika no 31.05.2016 līdz 04.06.2016, tā deva iespēju atrast jaunas produktu un IT izstrāžu eksporta iespējas Taivānā, Ķīnā un citās Āzijas valstīs. Misijas laikā norisinājās virkne dažādu tikšanos ar vietējām Āzijas komersantu IKT kompānijām, kā arī globālo klientu pārstāvjiem, lai prezentētu Latvijas IKT uzņēmumu kapacitāti un kompetenci. Īpaša tikšanās notika EUROPEAN CAMBER OF COMMERCE TAIWAN ( http://www.ecct.com.tw/ ), kur misijas dalībnieki uzklausīja viedokli par Taivānas un Āzijas tirgus īpatnībām kopumā un pasākumiem kas veicami, lai Latvijas uzņēmumi spētu ieiet jaunos eksporta tirgos šajā reģionā.

 

LDTA Biedru sapulce

2016. gada 31. martā plkst 14.00

Albert Hotel,  Dzirnavu iela 33 notika LDTA Biedru sapulce.

Izskatot darba kārtību, tika uzņemti jauni biedri, un izskatīti citi darba kārtības punkti.

Biedri augsti novērtēja paveikto ēnu ekonomikas apkarošanā, iniciējot un cīnoties par reversā PVN ieviešanu datortehnikas tirdzniecībā, tāpat atzinību saņēma apmācības projekta īstenošanas gaita

LDTA noklausījās  Revidenta ziņojumu un apstiprināja Gada pārskatu.
Par LDTA  Valdes locekli ievēlēja Dzintaru Zariņu, bet par revidentu Jāni Bikšitvia

 

Paziņojums par LDTA BIEDRU SAPULCI

LDTA Biedru https://viagrageneriquefr24.com sapulce notiks 2016. gada 31. marās plkst 14.00
Nories vieta:   Albert Hotel,  Dzirnavu iela 33

Darba kārtība:

1.  Jaunu biedru uzņemšana.
2.  Informācija par plānotajiem projektiem ES struktūrfondu projektiem.
3. Informācija par paveikto un veicamo melnā un pelēkā tirgus apkarošanā, stratēģijas izstrāde.
4. Revidenta ziņojums un Gada pārskata apstiprināšana.
5. Valdes locekļa un revīzijas komisijas vēlēšanas.
6. Dažādi

Piedalīsies arī viesi

Tikšanās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru

2016. gada  27. janvārī

Notika tikšanās ar PTAC  (Patērētāju Tiesību Aizsardzības centrs) vadītāju Baibu Vītoliņas kundzi, sakarā ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – PTAL), atsaucoties uz viņas aicinājumu patērētāju tiesību aizsardzības biedrībām un komersantu biedrībām, izvērtēt iespēju deleģēt savus pārstāvjus dalībai Komisijā, kas jāizveido saskaņā ar PTAL likuma grozījumiem.

Saskaņā ar 2015.gada 18.jūnija grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā PTAL, kas stājās spēkā 2015.gada  9.jūlijā, noteikts, ka 2016.gada 1.janvārī stājas spēkā PTAL VI2 nodaļa Patērētāju strīdu risināšanas komisija.
Saskaņā ar likumu, tagad komersantu biedrībām ir tiesības deleģēt pārstāvi dalībai Komisijā – personu:
1)      kurai ir vidējā profesionālā izglītība vai augstākā izglītība un pieredze pārstāvētajā nozarē vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
2)      kura pārvalda latviešu valodu;
3)      kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība.

No LDTA puses sarunā piedalījās Dzintars Zariņš un LDTA biedru pārstāvji.

Līdztekus augstāk minētajiem kritērijiem, ir arī jānodrošina, lai komisijas locekļiem nerastos interešu konflikts izskatot lietu, tādēļ vajadzētu deleģēt un apstiprināt darbam vismaz 4-5 LDTA pārstāvjus. Šīs personas arī tiktu atbilstoši apmācītas lēmumu pieņemšanai.

Latvijas Datortehnoloģiju asociācija ar ESF atbalstu sekmīgi īstenoja nodarbināto apmācību projektu nozares komersantu konkurētspējas veicināšanai.

2015.gada 5. oktobrī


Kopš. 2010. gada 9. novembra Latvijas Datortehnoloģiju asociācija

(LDTA)  sadarbībā ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, izmantojot ESF finansiālo atbalstu, īstenoja projektu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (projekta līguma Nr. L-APA-10-0020 ). Projekta mērķis – IKT  un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšana, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, jauno apmācību virzienu un to kritēriju noteikšana saskaņā ar IKT un saistīto nozaru uzņēmumu nozares vajadzībām, tādējādi veicinot uzņēmumu un pašnodarbināto personu konkurētspēju un attīstību. Projekts realizēts partnerībā ar citām Biedrībām un komersantiem, tādējādi nodrošinot projekta plašāku pieejamību nozares komersantiem visā Latvijā un daudzpusīgāku  mācību programmas realizāciju. Projekts noslēdzies 2015.gada 1.jūnijā.
Projekta norisi raksturojošie rādītāji:
– Projekta realizācijā iesaistījušies vairāk kā 280 projekta partneri – komersanti.
– LDTA piedāvā projekta partneriem vairāk kā 350 mācību kursus;
– Projekta ietvaros LDTA organizētajās apmācību programmās piedalījušās vairāk kā
2100 nodarbinātas personas.