Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Apstiprina grozījumus MK noteikumos par datu nesējiem
2012.gada 23. oktobrī.

Valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas nosaka tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību.

Grozījumi MK noteikumos par nesēja atlīdzību tika sagatavoti, lai izpildītu Satversmes tiesas (ST) 2012. gada 2. maija spriedumu, kurā tika uzdots pārvērtēt MK noteikumos par nesēja atlīdzību iekļauto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu sarakstu saistībā ar tehnoloģiju attīstības radītajām pārmaiņām.

Grozījumi paredz atteikties no nesēja atlīdzības attiecināšanas uz vairākām iekārtām, kas var tikt lietotas autordarbu pārrakstīšanai, taču praksē šim mērķim tiek izmantotas ļoti reti vai vispār netiek izmantotas. Tās ir – DVD atskaņotāji ar ieraksta funkciju, datoriem pievienojami CD un DVD disku rakstītāji, MP3 atskaņotāji ar integrētu cieto disku un citas iekārtas. Tāpat paredzēts atteikties no nesēja atlīdzības attiecināšanas uz mūsdienās reti izmantotiem nesējiem, piemēram, audiokasetēm, videokasetēm un minidiskiem.

MK noteikumi paredz, ka nesēja atlīdzība būs jāmaksā par: CD, DVD diskiem – 6% apmērā no pirmās pārdošanas cenas Latvijā; USB zibatmiņām – 4% apmērā no pirmās pārdošanas cenas Latvijā; personālajiem datoriem – 2 latu apmērā par vienu vienību. Šāds lielums noteikts, izvērtējot citu ES dalībvalstu praksi un ņemot vērā nepieciešamību panākt iesaistīto pušu interešu līdzsvaru.

Sagatavojot grozījumus, tika ņemti vērā KM pasūtītā pētījuma rezultāti par Latvijas iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz likumīgi iegūtu autordarbu kopēšanu personiskai lietošanai.

Priekšlikumi par grozījumiem MK noteikumos tika apspriesti KM izveidotajā darba grupā, kurā piedalījās arī Ekonomikas ministrija, autortiesību īpašnieku un IT nozares pārstāvji.