Aktualitātes un jaunumi
KĻŪT PAR BIEDRU
Aizdomas par negodīgu komercpraksi interneta veikalos.

2014. gada 29. augustā

Latvijā strādā tīmekļa vietnes, kurās preces, arī

IT produktus, var iegādāties par neticami zemu cenu, kas nozares lietpratējiem liek izdarīt secinājumu, ka te darbojas negodīga, pat noziedzīga, shēma nodokļu nemaksāšanai. LDTA apkopo datus par šādām vietnēm, lai veiktu darbības negodīgas konkurences novēršanai.

Ar ko riskē pircējs, kurš nopircis neticami lēti kādu IT produktu? Daži piemēri – nedroša vai neeksistējoša garantija, iespējama produkta neatbilstība reģionālajām prasībām un standartiem.

Jāatgādina, ka pērkot preces un pakalpojumus jebkur Eiropas Savienībā-tīmekļa vietnē, vietējā veikalā vai no ārzemju pārdevēja- ES tiesību akti jūs aizsargā (tā tam vajadzētu būt) pret negodīgu komercpraksi. Reklamējot, pārdodot vai piegādājot preces, uzņēmumiem jums jāsniedz pietiekami precīza informācija (sk. jūsu tiesības uz informāciju internetā), lai jūs spētu pieņemt kompetentu lēmumu par pirkumu. Ja ne, uzņēmumu darbību var uzskatīt par negodīgu.

Ja jums ir zināmi gadījumi, kas rada aizdomas par pārdevēja goda prātu, lūdzu informēt LDTA.